Λασίθι

Δημοπρατήθηκαν τα αρδευτικά του Οροπεδίου!

Κατατέθηκαν 3 προσφορές, με μεγαλύτερη έκπτωση από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Σε «κονταροχτύπημα» μεταξύ τριών εταιρειών, με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ να προσφέρει τη μεγαλύτερη έκπτωση της τάξης, μάλιστα, του 51,92%, εξελίχθηκε η πρόσφατη δημοπράτηση του σημαντικού έργου των αρδευτικών δικτύων του Οροπεδίου Λασιθίου...

Έργου που μετά από μακρά αναμονή μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, για να αποκατασταθεί έτσι και μια μεγάλη αδικία για την παραγωγική περιοχή του Οροπεδίου, που το περιμένει χρόνια, μιας και τα πολυσυζητημένα αρδευτικά δίκτυα συγκαταλέγονται στο περίφημο «πακέτο» των αντισταθμιστικών έργων του φράγματος Αποσελέμη...

Το έργο με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου», προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου, η οποία έχει κατασκευαστεί σε θέση που βρίσκεται 1,5 χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού Αγίου Γεωργίου, και η οποία συλλέγει μέρος των παροχών του χειμάρρου Χαυγά, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Το αρδευτικό δίκτυο αναμένεται να καλύψει καλλιεργούμενη έκταση 13.370 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Οροπεδίου και δεν καλύπτεται από το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης.

Μετά από πολυετή αναμονή και αφού προηγήθηκαν επανειλημμένες υποσχέσεις, δεσμεύσεις και εξαγγελίες, τα σπουδαία μαντάτα για το ζωτικής σημασίας για το Οροπέδιο έργο ήρθαν τον Μάιο - όταν και εγκρίθηκε η διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αρδευτικά δίκτυα λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου», προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της σύμβασης του έργου, ύψους 11,5 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο στη «Διαύγεια», οι ενδιαφερόμενες τεχνικές εταιρείες είχαν περιθώριο να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέχρι τις 3 Ιουλίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν είχε προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου.

Το κριτήριο βάσει του οποίου θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι 3 προσφορές

Πράγματι στις 9 Ιουλίου έγινε στην Αθήνα, στο υπουργείο Υποδομών, η αποσφράγιση των τριών προσφορών που κατατέθηκαν. Το «παρών» έδωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Οροπεδίου, Γιώργος Στρατάκης, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Κρήτης στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου.

Όπως μας ενημέρωσε ερωτηθείς ο κ. Στρατάκης, το σημαντικό έργο «χτύπησαν» τρεις εταιρείες: η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, που κατέθεσε τη μεγαλύτερη σε ύψος έκπτωση (51,92%), η «Λατομική ΑΤΕ», που προσέφερε εργολαβική έκπτωση 35%, και η «Ρόμβος Τεχνική Α.Ε.» που προσέφερε έκπτωση 24,29%.

Με βάση λοιπόν τις προσφερόμενες εκπτώσεις, προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται κανονικά η ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος, υπάρχει μια υποσημείωση... Λόγω εμπλοκής της συγκεκριμένης εταιρείας στη γνωστή υπόθεση με τους εξεταζόμενους «συνεννοημένους» διαγωνισμούς δημοσίων έργων, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται μια πλειάδα τεχνικών εταιρειών, θα εξεταστεί από ειδική επιτροπή του υπουργείου Υποδομών η συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

Αν η επιτροπή κρίνει ότι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ συμμετείχε καλώς στον διαγωνισμό, τότε θα ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του έργου των αρδευτικών δικτύων του Οροπεδίου.

Αν η συμμετοχή της κριθεί άκυρη, τότε προσωρινός μειοδότης θα αναδειχθεί η εταιρεία με τη δεύτερη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση, δηλαδή η «Λατομική».

Σημειώνεται ότι προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ), του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Το προφίλ του έργου

Η αξία χωρίς ΦΠΑ για το έργο «Αρδευτικά δίκτυα λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου» ανέρχεται στο ποσό των 9.314.516,13 ευρώ.

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου, η οποία έχει ήδη κατασκευαστεί σε θέση 1,5 χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού Αγίου Γεωργίου και συλλέγει μέρος των επιφανειακών παροχών τού χειμάρρου Χαυγά.

Η ταμίευση του νερού στη λιμνοδεξαμενή, χωρητικότητας 2.150.000 κ.μ., σκοπό έχει να αρδεύσει καλλιεργούμενες εκτάσεις 13.370 στρεμμάτων, οι οποίες εκτείνονται στο δυτικό τμήμα του Οροπεδίου και δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο γειτονικό δίκτυο άρδευσης ταμιευτήρα Χαυγά.

Η απαιτουμένη πίεση λειτουργίας στα στόμια υδροληψιών εξασφαλίζεται με την κατασκευή αναρρυθμιστικής δεξαμενής, σε θέση κατάλληλου υψομέτρου, στην οποία ανυψώνεται το νερό άρδευσης με τη βοήθεια αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού.

Το αντλιοστάσιο προβλέπεται να τροφοδοτείται, μέσω της κατασκευής αγωγού μεταφοράς, από τη λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου. Από τη δεξαμενή αναρρύθμισης, ξεκινά το υπόγειο σωληνωτό υπό πίεση δίκτυο άρδευσης (κεντρικός αγωγός και κλάδος Β).

Ο κεντρικός αγωγός που θα κατασκευαστεί θα μεταφέρει τις παροχές άρδευσης στους δευτερεύοντες και τους τριτεύοντες αγωγούς τού δικτύου άρδευσης, το οποίο έχει ακτινωτή διάταξη. Η μέθοδος άρδευσης που προβλέπεται είναι με μικροπαροχές (στάγδην άρδευση). Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των αγωγών, οι προβλεπόμενοι αγωγοί χαράσσονται κατά μήκος των υφιστάμενων αγροτικών οδών. Στις περιοχές όπου δεν υφίστανται οδοί, οι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν κατά μήκος των ορίων μεταξύ των αγροτεμαχίων. Επίσης, θα χαραχθεί οδός πρόσβασης στο αντλιοστάσιο και τη δεξαμενή αναρρύθμισης.

Επιπλέον πληροφορίες για το έργο:

Το αρδευτικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω επιμέρους έργων:

  1. Αγωγού μεταφοράς, από τη λιμνοδεξαμενή στο αντλιοστάσιο, μήκους 2.297 μ. και καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο στη δεξαμενή αναρρύθμισης, μήκους 360 μ., από Χ/Σ διατομής Φ700

  2. Αντλιοστασίου, που κατασκευάζεται στο πλάτωμα του παλιού λατομείου, ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 9,40×15,90×6,90 μ. Είναι υπέργειο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξοπλισμένο με τα αναγκαία ηλεκτρομηχανολογικά έργα, για την ανύψωση τού αρδευτικού νερού στη δεξαμενή αναρρύθμισης

  3. Δεξαμενής αναρρύθμισης, στον λόφο που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Οροπεδίου, ημιυπέργειας, ορθογωνικής κάτοψης, διαστάσεων 42,0×27,0×5,0 μ., με κατακόρυφα τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία θα φέρει μεταλλικό στέγαστρο

  4. Δευτερευόντων αγωγών 1 έως 9 και τριτευόντων αγωγών από HDPE κλάσης 12,5 atm, διατομής από Φ110 έως Φ355, συνολικού μήκους 55.400 μ

  5. Αγωγών του αρδευτικού δικτύου που εξοπλίζονται συνολικά με 786 τεμάχια συσκευών, εκ των οποίων 279 υδροληψίες 2 στομίων και 122 υδροληψίες 4 στομίων (συνολικά 1.046 υδροστόμια), με υδρομετρητές ενσωματωμένης τηλεμετρίας παροχής

  6. Κεντρικού αγωγού που μεταφέρει τις παροχές άρδευσης στους δευτερεύοντες και τους τριτεύοντες αγωγούς του δικτύου άρδευσης, το οποίο έχει ακτινωτή διάταξη. Η μέθοδος άρδευσης που προβλέπεται είναι με μικροπαροχές (στάγδην άρδευση).

Σχόλια