Ειδήσεις

Η Εργασία ... Απελευθερώνει

Πενάκι που δείχνει οτι "η εργασία απελευθερώνει..." χωρίς στρατόπεδα συγκέντρωσης στις μέρες μας!

Σχόλια