Ειδήσεις

Η Μέρκελ για το Ελληνικό Χρέος

Η απάντηση της Μέρκελ για το ελληνικό χρέος ... πόσο ακόμη τα "πρόβατα" θα σιωπούν στην "σφαγή" τους;

Σχόλια