Αγγέλα Δουλγεράκη

Γ.Χαρωνίτης: Στη θετική κατεύθυνση για το περιβάλλον το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο τμήμα ανατολικής Κρήτης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Αστικού τύπου- ιατρικά- χημικά- μπάζα), με εισηγήσεις στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σήμερα Παρασκευή στις 17.00 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Κ., Πρεβελάκη & Γρεβενών.

 ''Με το συγκεκριμένο νόμο στόχος είναι η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος'' λέει το Ράδιο 98,4 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιάννης Χαρωνίτης.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια σύγχρονη ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο των υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων, υποστηρίζοντας παράλληλα την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Η υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων προσδίδει ισχυρά πλεονεκτήματα στον στόχο για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, όπως η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, η καταγραφή και έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων κτλ.

 

Σχόλια