Αγγέλα Δουλγεράκη

Μπρος – πίσω οι αλλαγές στα σχολεία

Πάνε κι έρχονται οι αλλαγές στα σχολεία. Δύο χρόνια μπροστά έναντι πέντε πίσω.

Ένας χρόνος μπροστά έναντι σαράντα πίσω. Δουλειά να υπάρχει.

Κάθε υπουργός ανάλογα με τα ηλικιακά και βιωματικά του δεδομένα προχωρά σε αλλαγές που πειραματίζονται πάνω σε μαθητές με μόνο σταθερό σημείο αναφοράς την υπογραφή του στην ιστορία της εκπαίδευσης.

Τώρα επαναφέρουν τη διαγωγή που δεν τους άρεσε. Αφού καταργήθηκε η «διαγωγή κοσμία» πριν από λίγους μήνες, το Υπουργείο Παιδείας την επαναφέρει ως ''διαγωγή μεμπτή''.

Για ξεψάρωμα στην προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν θέσεις και μισθούς μιλούν επιπλέον για την εφαρμογή ηλεκτρονικού απουσιολογίου και την ενημέρωση των γονέων ηλεκτρονικά.

Μόνο που τα παιδιά δεν είναι υπολογιστές, μόνο που υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία σχολείου - γονέων, της συνεργασίας καθηγητή - μαθητή, το άρωμα της τάξης, του βιβλίου….
 

Εκτός κι αν το Υπουργείο το πάει φιρί-φιρί να κερδίσει το ''διαγωγή μεμπτή''…


ΑΓΔ

Σχόλια