Αγγέλα Δουλγεράκη

Γ.Τασσόπουλος: Είμαι ευτυχής που διορίζω κόσμο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου

''Δεν είμαι ικανοποιημένος αλλά είμαι ευτυχής που διορίζω κόσμο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου που σηκώνουν το βάρος των περιστατικών της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου'', σχολιάζει στο Ράδιο 9,84 ο διοικητής των νοσοκομείων - ΠΑΓΝΗ, Βενιζελείου - ''καθώς αρχές του 2017 τα δύο νοσοκομεία θα ενισχυθούν με 23 γιατρούς, ενώ ήδη το νοσηλευτικό προσωπικό το 2016 αυξήθηκε κατά 21 άτομα, μόνιμους''.

Στις 209 οι συμβάσεις που υπέγραψαν με το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ίδιο εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης.

Αναφορικά με τις συνεχείς εκθέσεις - καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για την εικόνα των νοσοκομείων επισημαίνει ότι άποψη μπορεί να έχει, όχι όμως αυτή να είναι χρωματισμένη καθώς η υγεία δεν έχει χρώματα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΕΔΗΝ περιγράφει με μελανά χρώματα την εικόνα στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων, αλλά και το μείζον θέμα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.


''Είναι γνωστά τα προβλήματα των νοσοκομείων αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε και στην προσπάθεια σταθεροποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη'' είπε.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα η ΠΟΕΔΗΝ μιλούσε για τις προβληματικές συνθήκες στα επείγοντα περιστατικά με τη διοίκηση του νοσοκομείου να απαντά και γραπτά, ενώ για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις σημείωνε ότι αυτές υπάρχουν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και την υποστελέχωσης των νοσοκομείων.

Επιπλέον τόνιζε ότι η νοσηρότητα από νοσοκομειακές λοιμώξεις στις χώρες της ΕΕ είναι 5% των εισαγωγών στα νοσοκομεία, ενώ στην Ελλάδα  προσβάλλονται από νοσοκομειακές λοιμώξεις κατά μέσο όρο το 15% των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία.

Η θνησιμότητα από νοσοκομειακές λοιμώξεις στα νοσοκομεία της χώρας είναι πάνω από 30% των προσβληθέντων, ενώ στα νοσοκομεία της ΕΕ είναι στο 15%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η χώρα μας εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις κατανάλωσης αντιβιοτικών και εμφάνισης ανθεκτικών βακτηρίων.

Στην απάντηση της αναφορικά με τη λειτουργία των επειγόντων περιστατικών γραπτώς η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ - Βενιζελείου ανέφερε:

Για το προσωπικό, ότι τα  νοσοκομεία έχουν συνάψει ατομικές συμβάσεις έργου για την καθαριότητα από 1/8/2016, για τη διανομή των γευμάτων από 1/9/2016. Ολοκληρώνεται και η σύναψη ατομικών συμβάσεων για τη φύλαξη. Σύνολο ατόμων με αυτή την μορφή εργασίας 209 και έως τέλος του 2017. Η οικονομική εξοικονόμηση εκτιμάται στο 18% σε σχέση με τις προηγούμενες συμβάσεις με τους εργολάβους.


* Έχουν γίνει σημαντικά βήματα εντός του 2016 για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού και έχει σταλεί ο προγραμματισμός αναγκών σε προσλήψεις για το 2017. Μετά από 18 χρόνια ξεκίνησαν οι διορισμοί σε διοικητικό προσωπικό και αναμένεται να ολοκληρωθούν όλοι οι διορισμοί 35 μόνιμου προσωπικού ατόμων από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ του 1998 . Ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις των μονίμων Ιατρών κλάδων ΕΣΥ 23 θέσεων. Ήδη διορίστηκαν από τις προκηρύξεις 4κ και 5κ του ΑΣΕΠ και ΚΕΕΛΠΝΟ 21 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Υπηρετούν 82 γιατροί επικουρικό προσωπικό και 52 λοιπό επικουρικό προσωπικό στους οποίους παρατάθηκαν οι συμβάσεις.

* Συνολικά και εντός του τρέχοντος έτους και τα δύο νοσοκομεία έχουν ενισχυθεί με 422 συνολικά εργαζομένους (περιλαμβάνονται οι συμβάσεις προσωπικού καθαριότητας, παρατάσεις υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού και νέου επικουρικού προσωπικού συν τις μόνιμες θέσεις προσωπικού που

Για την εξυπηρέτηση ασθενών - πολιτών:  

Έχει δοθεί βαρύτητα στη μείωση του χρόνου αναμονής του πολίτη στα γκισέ των νοσοκομείων. Έτσι έχουν μειωθεί οι ουρές στη γραμματεία ΤΕΙ και ΤΕΠ ( ΠαΓΝΗ-Βενιζέλειο).


* Προχωρά η πιστοποίηση υπηρεσιών στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.


* Ξεκίνησε πρόσφατα η πιλοτική εφαρμογή της κατ' οίκον νοσηλείας σε ογκολογικούς ασθενείς με στόχο να επεκταθεί σε πολλές κατηγορίες ασυθενών.


* Προαγωγή ιατρείου οικογενειακού προγραμματισμού.


* Με υπουργική απόφαση (21-09-2016) χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στην Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στο ΠαΓΝΗ.


* Προχωρά η δωρεά Χατζάκη για την επέκταση της Ογκολογικής κλινικής. Την εκπόνηση μελέτης την έχει αναλάβει η περιφέρεια Κρήτης.


* Σημάνσεις σε όλους τους χώρους του Βενιζελείου και στην Αγγλική γλώσσα.

Για τα οργανωτικά:


* Συντάσσονται εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας σε όλες τις υπηρεσίες των νοσοκομείων.


* Εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα διοίκησης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της στοχοθεσίας κάθε τμήματος.


* Είναι προς ολοκλήρωση η διασύνδεση της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ με τις πρωτοβάθμιες δομές ψυχικής υγείας του Ηρακλείου (ΚΨΥ, ψυχιατρικό ιατρείο Βενιζελείου).


* Συνεχής παρακολούθηση αποθεμάτων, ώστε να μην παρατηρούνται σχεδόν ποτέ ελλείψεις σε υλικά.


* Για την ενίσχυση της φύλαξης των νοσοκομείων σε 24ώρη βάση συνεπικουρεί το υπάρχον προσωπικό ασφαλείας προσωπικό επιτήρησης το οποίο προέρχεται από το υπάρχων προσωπικό του νοσοκομείου.


* Απόκτηση Ενεργειακού Πιστοποιητικού στο ΠαΓΝΗ και στο Βενιζέλειο. Προχωράμε σε ενεργειακή αναβάθμιση.


* Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης παραλαβής - διακίνησης - διάθεσης στα τμήματα - χρέωσης στους ασθενείς υγειονομικού υλικού μέσω γραμμωτού κώδικα (barcode). Έχει ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα της επεμβατικής ακτινολογίας και βρισκόμαστε στο χειρουργείο του ΠαΓΝΗ.


* Συναντήσεις με τους διευθυντές των τμημάτων και ενημέρωσή τους για οικονομικά στοιχεία των μονάδων ευθύνη τους, (τμηματικοί προϋπολογισμοί).

Για τα οικονομικά:


* Ο προϋπολογισμός του 2016 εκτελείται κανονικά. * Πλήρης απορρόφηση των δόσεων για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έως τέλος του 2016 θα έχουν αποπληρωθεί 48 εκατομμύρια ευρώ.


* Εξορθολογίζονται οι προμήθειες των νοσοκομείων με υιοθέτηση εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας και με ορισμό/εφαρμογή διαδικασιών και ηλεκτρονικά συστήματα.

Για τον εσωτερικό έλεγχο:

* Γίνονται συνεχώς δειγματοληπτικοί εσωτερικοί έλεγχοι * Δικλείδες ασφαλείας παντού και αυστηροποίηση ελέγχων μέσω Follow up των εσωτερικών ελεγκτών.

Για την εκπαίδευση:

* Πραγματοποιούνται συνεχείς σεμιναριακές και ενημερωτικές συναντήσεις με όλο το προσωπικό και στα δύο νοσοκομεία με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.


* Προγραμματίζονται συνεχείς εκπαιδεύσεις.

Για το κτιριακό:

* Παρεμβάσεις ευπρεπισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Για την πληροφορική:

* Επέκταση και χρήση των πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των νοσοκομείων (πχ ATLAS, COSMOONE, Kanboard, ΤΕΠ, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ηλεκτρονική παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων, εισροές εκροές πετρελαίου και σύνδεση με το taxisnet).


Για τον τεχνολογικό εξοπλισμό:

* Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης στο ΠαΓΝΗ του νεου γραμμικού επιταχυντή από την ανάδοχο εταιρία που έχει αναλάβει το έργο της εγκατάστασης των δύο νέων σύγχρονων γραμμικών επιταχυντών, από την δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο τμήμα ακτινοθεραπείας του ΠαΓΝΗ.


* Είμαστε σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης μέσω ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων να προχωρήσουμε στην ανανέωση σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει του πεπαλαιωμένου ιατρικού εξοπλισμού του ΠαΓΝΗ και του Βενιζελείου.


Όσον αφορά τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΠαΓΝΗ-ΓΝ Βενιζέλειο: Εφημερεύουν εναλλάξ τα νοσοκομεία και κατά μέσο όρο εξυπηρετούν 550-600 άτομα ημερησίως το κάθε ΤΕΠ. Από το 2010 και μετά παρατηρείται μια αύξηση κατά 10% της προσέλευσης που δείχνει να σταθεροποιείται σε

αυτό το επίπεδο.

Η πρόσβαση σε αυτά είναι ισότιμη για όλους τους πολίτες ασφαλισμένους και ανασφάλιστους σήμερα και ενδεχόμενα κάποιες ημέρες να παρατηρούνται αυξημένες ροές, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται.

Δεν υπάρχει έλλειψη σε εξοπλισμό, υγειονομικό ή άλλο υλικό.

Η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Συντάγματος για τη λειτουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα.

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις


Κλειστά παραμένουν τα χειρουργεία στην Ζάκυνθο μετά τον θάνατο 41χρονης από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. 


Στο νησί μεταβαίνει και κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου να εξετάσει τα αίτια που είχαν ως αποτέλεσμα συνολικά πέντε ασθενείς να παρουσιάσουν επιπλοκές.


Η μία ασθενής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και υπό συνεχή παρακολούθηση στο ίδιο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις- που ήταν πιο ελαφρά- είναι καλά στην υγεία τους και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Ζακύνθου.

Ρεπορτάζ: Αγγέλα Δουλγεράκη

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια