Αυτοκίνητο

Πόσο κοστίζουν τα παράβολα για τις άδειες οδήγησης

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης υπάρχουν οι παρακάτω τροποποιήσεις σε ότι αφορά στις άδειες οδήγησης, καθώς στο ΦΕΚ 120/Α/13 δημοσιεύθηκε την 29/5/2013 ο Αρ. 4155 Νόμος όπου με τα άρθρα 49-54 τροποποιεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας:

Α) Νέα παράβολα για την χορήγηση ή ανανέωση Αδειών Οδήγησης. Το παράβολο των 90€ ελαττώνεται σε 50€.

Αλλά παράλληλα οι εξουσιοδοτημένοι γιατροί, για κάθε πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, θα λαμβάνουν αμοιβή από τον υποψήφιο ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο των συμβεβλημένων με το Δημόσιο, (10€.)  και θα κόβουν σχετική απόδειξη που θα συνοδεύει το πιστοποιητικό.

Β) Για κάθε εξέταση θεωρητική ή πρακτική απαιτείται παράβολο 10€.

Γ) Για κάθε εξέταση (θεωρητική ή πρακτική) ΠΕΙ απαιτείται παράβολο 20€.

Δ) Για ανανέωση Άδειας Οδήγησης οδηγών ηλικίας 80 ετών και άνω, απαιτείται εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή.(ΔΙΕ)

Σχόλια