Αθλητισμός

Ανανέωση ταυτοτήτων UEFA για τους προπονητές

Ο Σύλλογος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου, ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με τη σύμβαση Προπονητικής 2015 μεταξύ UEFA και ΕΠΟ, οι κάτοχοι ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA με ημερομηνία ισχύος έως την 31 Δεκεμβρίου 2015, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν και να επεκτείνουν την άδεια προπονητικής μέχρι την 31-12-2018.

Τα δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας είναι τα εξής:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου

2.Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4.Επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης (απλή φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή)

5.Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων

6.Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)

7.Καταβολή παραβόλου 200€

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι μέχρι 29 Ιανουαρίου 2016 ενώ την ίδια ημέρα είναι και η προθεσμία καταβολής παραβόλου. Προπονητές που δεν υποβάλουν δικαιολογητικά, θα διαγράφονται από τα μητρώα της ΕΠΟ.

Σχόλια