Πολιτισμός

Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘΠΑ για την πληρωμή των εξαιρεσίμων στους αρχαιοφύλακες

Με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού, κ. Κώστα Τζαβάρα, ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όλες οι διοικητικές ενέργειες που απαιτούνταν προκειμένου από 1/1/2013 το σύνολο του φυλακτικού προσωπικού των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας να λαμβάνει εγκαίρως τις αμοιβές τόσο για τις Κυριακές και αργίες, όσο και για την πέραν του 5νθημέρου απασχόλησή τους.

Επομένως, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΠΑ, «δε συντρέχει λόγος αποχής των εργαζομένων από τα καθήκοντα τους ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κινητοποιήσεων από πλευράς της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ), οπότε και αναμένεται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία να λειτουργήσουν κανονικά».

Η ΠΕΥΦΑ ωστόσο με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «οι όποιες διοικητικές ενέργειες έχουν γίνει δεν υποκαθιστούν την υπογραφή των εγκριτικών αποφάσεων» και συμπληρώνει ότι εκφράζει την επιφύλαξή της και αναμένει, όπως είχε ήδη ενημερώσει, έως την Παρασκευή 4/1/2013 «την υπογραφή και δημοσίευση των εγκριτικών αποφάσεων για Κυριακές/αργίες και πέραν πενθημέρου».

Σχόλια