"Μικρά κ' Περίεργα"

Ακόμα πιο επικίνδυνος ο ΒΟΑΚ με τις καμένες λάμπες

Πόσο δύσκολο είναι στους κόμβους του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης να αντικατασταθούν οι καμένες λάμπες.

Είναι αυτονόητο για την ασφάλεια όλων να γίνει ένας ουσιαστικός σχεδιασμός για τον ηλεκροφωτισμό των κόμβων και μάλιστα με ένα άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Μια βόλτα στο περιφερειακό κομμάτι του ΒΟΑΚ στην πόλη του Ηρακλείου αποτυπώνει και το πρόβλημα που δεν διαφέρει καθόλου στα άλλα σημεία του δρόμου.

Μάλιστα τις νύχτες του χειμώνα η επικινδυνότητα είναι μεγαλύτερη και λόγω της περιορισμένης ορατότητας.

Μ.Δ.

Σχόλια