"Μικρά κ' Περίεργα"

Γνώριμες εικόνες!

Με το "καλημέρα" αυτής της εβδομάδας και στο Γιόφυρο η γνώριμη εικόνα του κυκλοφοριακού πανικού.

Άραγε πόσο δύσκολο είναι σε αυτή την περιοχή να σχεδιαστεί ένας τρόπος για την ασφαλή διέλευση των πεζών;

Πρέπει να αναφέρουμε ότι εκεί υπάρχουν πολλά σχολικά συγκροτήματα και η διέλευση πεζών μαθητών είναι πολύ συχνή.

Τόσα χρόνια ακούμε για σχεδιασμό και κατασκευή πεζογέφυρας στο δύσκολο κυκλοφοριακά κόμβο, χωρίς όμως να έχει γίνει το παραμικρό.

ΜΔ

Σχόλια