"Μικρά κ' Περίεργα"

Κακό προμήνυμα

Βγήκαν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που θα υπηρετήσουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά ως διοικητικοί υπάλληλοι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

Κακά μαντάτα. Με καμία κυβέρνηση, δεν υπάρχει δικαιοσύνη φαίνεται...

Για άλλη μια φορά η Κρήτη αδικείται... Ενώ διαθέτει περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό, οι υπηρεσίες της καλούνται να τα βγάλουν πέρα με λιγότερους αποσπασμένους διοικητικούς, από όσους διαθέτουν αντίστοιχες υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας...

Αν ακολουθηθούν παρόμοιες τακτικές και στις τοποθετήσεις αναπληρωτών, καλό θα είναι να κλαίμε από τώρα...

ΕΣΤ

Σχόλια