Επαγγελματικός προσανατολισμός

Τέσσερις Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών με αρκετές διεξόδους

Όσον αφορά τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσέχει το παιδί σας για την επιλογή σχολής. Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία αποτελούν (α) η σχολή η οποία θα επιλέξει το παιδί σας να εντάσσεται σε κάποιο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), και (β) η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος που θέλει να ακολουθήσει. Να τονίσουμε ότι αρκετές σχολές που ανήκουν σ' αυτό το επιστημονικό πεδίο οδηγούν τα παιδιά σας στην ενασχόληση με την Εκπαίδευση και φυσικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές καλές επιλογές συνδυασμού του πρώτου τους πτυχίου με κάποιο μεταπτυχιακό, ώστε να φτάσουν στον τελικό επαγγελματικό τους στόχο.

Μερικές από τις σχολές με πολλές εναλλακτικές στην αγορά εργασίας από το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο είναι η Νομική, η Ψυχολογία, η Αγγλική Φιλολογία κι ένα από τα αγαπημένα μας ΤΕΙ, το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας. Αν το παιδί σας ενδιαφέρεται να ακολουθήσει κάποια από αυτές τις επιστήμες, θα πρέπει να γνωρίζει (ψάχνοντας!) πόσες και ποιες επιλογές έχει από το κάθε τμήμα. Να γνωρίζει δηλαδή ότι από τη Νομική, πέρα από το Αστικό και το Ποινικό δίκαιο, μπορεί να εξειδικευθεί και σε δίκαια που δεν είναι τόσο γνωστά ακόμα, όπως το δίκαιο Πνευματικών Δικαιωμάτων, δίκαιο Αλλοδαπών και φυσικά, ένα δίκαιο που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση ειδικά τα τελευταία χρόνια, το Φορολογικό ή να απασχοληθεί ως Νομικός Σύμβουλος σε εταιρείες κάνοντας κάποιο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Συνεχίζοντας με τις σχολές της Ψυχολογίας, το παιδί σας θα πρέπει να γνωρίζει ότι, αν θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του ψυχολόγου, μπορεί να το κάνει μόνο από τα τέσσερα τμήματα Ψυχολογίας. Επίσης, πέρα από το να ανοίξει ένα δικό του γραφείο, μπορεί να απασχοληθεί και στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις δηλαδή, συνδυάζοντας το πρώτο του πτυχίο μ' ένα μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ή στις Επικοινωνίες, ώστε να απασχοληθεί στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο τμήμα Μάρκετινγκ, σε κάποια εταιρεία.

Από τα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας το παιδί σας θα μάθει πολύ καλά να χειρίζεται το προφορικό και το γραπτό λόγο στα Αγγλικά. Μπορεί να απασχοληθεί είτε ως μεταφραστής ή διερμηνέας, δουλεύοντας  ως ελεύθερος επαγγελματίας (να σημειωθεί ότι δε θα μπορεί να υπογράφει επίσημες μεταφράσεις!), είτε με κάποιο μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε τομείς επιχειρήσεων που ζητάνε πολύ καλή γνώση των αγγλικών, όπως π.χ. στο τμήμα των εξαγωγών/εισαγωγών σε κάποια εταιρεία.

Κλείνοντας, το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή για το παιδί σας. Οι απόφοιτοι εργάζονται ως κοινωνικοί λειτουργοί και δουλεύουν κυρίως με ευπαθείς ομάδες (μετανάστες, φυλακισμένους, ορφανά παιδιά κλπ), έχουν πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες μπορούν να ασχοληθούν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες ακόμα και να εξειδικευθούν στο τομέα της υγείας με κάποιο μεταπτυχιακό.

 

Πηγή: Βιβλίο Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018

Σπύρος Μιχαλούλης, Νίκος Παυλάκος, Συγγραφείς του βιβλίου

«Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018», Εκδόσεις: Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.

 

Πιστοποιημένο Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου              

Σχόλια