Επαγγελματικός προσανατολισμός

Σπουδές στην Κρήτη: Φιλοσοφική... Ρεθύμνου

Τα Τμήματα όπου μπορεί κανείς να σπουδάσει «Φιλολογία» στην Κρήτη, είναι τα τμήματα της Φιλοσοφικής σχολής  στο Ρέθυμνο και είναι: η  Φιλολογία, το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Και από τα τρία αυτά τμήματα εντάσσεται κανείς στον Κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων και μπορεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 1. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Τμήμα Ρεθύμνου χωρίζεται σε 4 βασικές κατευθύνσεις που περιλαμβάνουν:

α) Κλασσικές Σπουδές,

β) Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία,

γ) Γλωσσολογία και

δ) Θεατρολογία και Μουσικολογία.

Ορισμένα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα είναι: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Ιστορία της Νεοελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφία, Διεθνή Λογοτεχνικά Ρεύματα, Λαογραφία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Παιδαγωγικά, κ.ο.κ.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Κλασσική Φιλολογία,
 • Βυζαντινή Φιλολογία,
 • Νεοελληνική Φιλολογία,
 • Γλωσσολογία και
 • Θέατρο και Κινηματογράφος.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όποιο άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιθυμούν, από άλλα τμήματα Φιλοσοφίας μέχρι και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

 

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Στον Κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων εντάσσονται οι απόφοιτοι:
 1. Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ,
 2. Φιλολογίας,
 3. Ελληνικής Φιλολογίας,
 4. Ιστορίας και Αρχαιολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας και Αρχαιολογίας),
 5. Ιστορίας και Εθνολογίας(με κατεύθυνση Ιστορίας και Αρχαιολογίας),
 6. Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας),
 7. Ιστορίας,
 8. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
 9. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 10. Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 11. Φιλοσοφίας
 12. Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών),
 13. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 14. Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να απορροφηθούν και σε βιβλιοθήκες ή αρχεία, σε πολιτιστικά κέντρα, σε ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, σε εκδοτικούς οίκους ή Μ.Μ.Ε. ως επιμελητές κειμένων κ.λ.π.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Οι κατευθύνσεις στο Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ρεθύμνου είναι:

 1. Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας,
 2. Ιστορίας Νεότερων Χρόνων,
 3. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,
 4. Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών

Ορισμένα μαθήματα που θα διδαχθούν οι φοιτητές στο τμήμα είναι: Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Ιστορία του Νεώτερου Ελληνισμού, Ιστορία της Τέχνης, Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Λαογραφία, Μεθοδολογικά Προβλήματα της Ιστορίας, Κλασσική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, κ.ο.κ.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα έχει τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 • Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Βυζαντινές Σπουδές και Μεσαιωνικές Σπουδές
 • Τουρκολογία
 • Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος
 • Ιστορία της Τέχνης

 

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν, εκτός από τον τομέα της εκπαίδευσης, ως Αρχαιολόγοι στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ως στελέχη σε ερευνητικά-επιστημονικά ή πολιτιστικά κέντρα, ως ειδικοί στη συγγραφή αρχαιολογικών κειμένων, συντήρηση- παρουσίαση-διεύθυνση συλλογών ή μουσείων, σε κέντρα αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκες, μουσεία και κρατικές πινακοθήκες, σε υπηρεσίες και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα κ.λ.π.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η βασική διαφορά του συγκεκριμένου τμήματος από τα παραπάνω είναι ότι οι επιστήμονες που βγαίνουν καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθημάτων της Φιλοσοφίας, των Παιδαγωγικών, της Ψυχολογίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 Οι κατευθύνσεις και τα μαθήματα στο τμήμα 

Το Τμήμα Ρεθύμνου χωρίζει τα μαθήματά του σε 2 κατευθύνσεις:

α) Φιλοσοφίας,

β) Κοινωνικών Επιστημών (επιλέγεται κατεύθυνση στο 5ο εξάμηνο)

Ορισμένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα είναι: Φιλοσοφία (Αρχαία Ελληνική, Νεότερη Ευρωπαϊκή, Πολιτική κ.λ.π.), Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαιολογία, Ιστορία, Γενική Διδακτική, Ειδική Διδακτική, Παιδαγωγική, Εξελικτική - Γνωστική - Σχολική και Κλινική Μέθοδοι Διδασκαλίας, Κοινωνιολογία κ.ο.κ.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

 1. Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία (Διατμηματικό)
 2. Βιοηθική (Διατμηματικό)
 3. Εγκέφαλος και Νους (Διατμηματικό)
 4. Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό σε οποιοδήποτε άλλο τομέα θελήσουν, όπως στην Ψυχολογία, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Ειδική Αγωγή, τη Διαφήμιση, τα Μ.Μ.Ε. , την Κοινωνιολογία κ.λ.π.

 

Πολύτιμες πληροφορίες

 • Εκτός από τον τομέα της Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε διάφορα κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, καθώς και σε ιδρύματα προστασίας ψυχικής υγείας, σε ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.

Πηγή: Βιβλίο Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018

Σπύρος Μιχαλούλης, Νίκος Παυλάκος, Συγγραφείς του βιβλίου

«Πάμε… Πανεπιστήμιο 2018», Εκδόσεις: Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.

 

Πιστοποιημένο Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου              

Σχόλια