Πανελλήνιες Εξετάσεις

Πανελλήνιες: Στην δημοσιότητα το ΦΕΚ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Πανελλαδικές

Αναλυτικά ποια είναι τα σημεία προσοχής

Δημοσιεύθηκε το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης για την Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα σημεία προσοχής είναι:

1) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 1 )

2) Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 2 )

3) Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος εκφράζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων ο ανωτέρω μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί χίλια. (Κεφάλαιο Α' Άρθρο 3).

 4) Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης - Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στηνΤριτοβάθμια Εκπαίδευση  (Κεφάλαιο Α' Άρθρο 4).

5) Υποβολή της Δήλωσης προτίμησης - Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  (Κεφάλαιο Α' Άρθρο 5).

6) Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων - Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων  (Κεφάλαιο Α' Άρθρο 7).

7) Περιπτώσεις Ισοβαθμίας Υποψηφίων (Κεφάλαιο Α' Άρθρο 7. Παραγρ. 4β & Παραγρ. 4γ και Παραγρ. 4δ).

8) Για το σχολικό έτος 2019-2020 οι παλαιοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε α) με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019 - 2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

orientum.gr

Σχόλια