Πανελλήνιες Εξετάσεις

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ανατροπές Μηχανογραφικού 2018

Το νέο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μια πραγματικότητα. Αλλάζει το τοπίο του μηχανογραφικού δελτίου του 2018. Συγχωνεύονται 42 τμήματα από το ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά σε 26 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου.

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα αυξηθεί, με την συγχώνευση των συγκεκριμένων τμημάτων είναι πιθανό να προκύψει μείωση του συνολικού αναλογούντος αριθμού εισακτέων στα νέα αυτά τμήματα.

Ευχάριστη εξέλιξη όμως είναι ο πενταπλασιασμός του ποσοστού των εισακτέων στα συγκεκριμένα τμήματα από τα ΕΠΑΛ. Τα συγκεκριμένα τμήματα, ως νέα πανεπιστημιακά, θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων και γι’ αυτό πιθανολογείται ανοδική τάση των βάσεων.

Η πραγματικότητα του νέου αυτού Πανεπιστημίου προοιωνίζει και άλλες παρόμοιες εξελίξεις. Αποτελεί τον πρόδρομο για συγχωνεύσεις και άλλων τεχνολογικών ιδρυμάτων όπως αυτά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης κλπ.

Οι επιλογές που δίδονται στους υποψηφίους είναι σημαντικές. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά έχουμε πανεπιστημιακά τμήματα όπως αυτό της βιβλιοθηκονομίας, της φωτογραφίας, της γραφιστικής, της εσωτερικής αρχιτεκτονικής, της τεχνολογίας τροφίμων, της επιστήμης οίνου, αμπέλου και ποτών, της Εργοθεραπείας, της φυσικοθεραπείας, των Βιοϊατρικών επιστημών κλπ. Η ανωτατοποίηση αυτών των τμημάτων είναι μια νέα πραγματικότητα.

Προβληματισμό βέβαια προκαλεί η προοπτική της «εξίσωσης» πτυχίων του νέου πανεπιστημίου με τμήματα από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, των οποίων η φοίτηση είναι πενταετής, όπως οι πολυτεχνικές σχολές και το γεωπονικό πανεπιστήμιο. Σίγουρα αναμένουμε τις εξελίξεις σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα που διασφαλίζουν όλα αυτά τα τμήματα, σε συσχετισμό με αντίστοιχα τμήματα τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) στην υπόλοιπη επικράτεια και σε σχέση με προϋπάρχοντα τμήματα πενταετούς φοίτησης.

Οι υποψήφιοι πάντως, επειδή θα αντικρύσουν τα συγκεκριμένα τμήματα στο Μηχανογραφικό του 2018, χωρίς να έχουν «καταγραφεί» τα επαγγελματικά τους δικαιώματα , αλλά πιθανόν ούτε και το πρόγραμμα των σπουδών τους (μαθήματα, κατευθύνσεις κλπ) , πρέπει να βάλουν σε προτεραιότητα αυτά τα τμήματα έναντι τουλάχιστον των αντίστοιχων τμημάτων τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ).

Πρέπει επίσης να φροντίσουν να μάθουν από ποια προηγούμενα τμήματα προκύπτουν (με συγχώνευση) τα νέα , προκειμένου να γνωρίζουν τις επιμέρους ειδικότητες ή τις κατευθύνσεις που θα μπορέσουν επιλέξουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Μεγάλη λοιπόν προσοχή και ενημέρωση από τους ειδικούς προκειμένου να μην συμβούν σφάλματα στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Σχόλια