Οικονομία

Προκαταβολές συντάξεων: Πώς και σε ποιους θα δοθούν τα 384 ευρώ

Ανοίγει αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα για τις προκαταβολές συντάξεων - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Από αύριο Τετάρτη 10 Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης χορήγησης της προκαταβολής σύνταξης, με στόχο του υπουργείου Εργασίας να αποτελεί η έναρξη της καταβολής αμέσως μετά το Πάσχα. Αυτό προβλέπεται στο ΦΕΚ στο οποίο και δημοσιεύεται η σχετική απόφαση.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε και αφορά μεταξύ των άλλων και τους αγρότες του πρώην ΟΓΑ:

Το ποσό των 360 ή 384 ευρώ θα δίνεται με την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαπιστώνεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στελέχη του ΕΦΚΑ, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις υπολογίζονται στις 157.000, ενώ 33.000 λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη.

Με το άρθρο 34 του Ν. 4778/2021, που προσέθεσε άρθρο 7Α στον Ν. 4387/2016, θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση για τη χορήγηση προκαταβολής έναντι της μελλοντικής σύνταξης. Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται με βάση τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο και στην παρούσα, χωρίς να ακολουθούνται οι κείμενες διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Η χορήγηση του ποσού πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Η βεβαίωση χορήγησης προκαταβολής δεν επάγεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης και δε συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.

Οι δικαιούχοι

* Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δικαιούνται ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης:

α) Ίσο με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους και δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης (πραγματικής, προαιρετικής και αναγνωρισμένης), αυτοτελώς ή διαδοχικά σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης, ή

β) Ίσο με τριακόσια εξήντα (360) ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους και δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης (πραγματικής, προαιρετικής και αναγνωρισμένης), αυτοτελώς ή διαδοχικά σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης, ή

γ) Ίσο με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους και είκοσι (20) έτη ασφάλισης ή έξι χιλιάδες (6.000) ημέρες ασφάλισης (πραγματικής, προαιρετικής και αναγνωρισμένης), αυτοτελώς ή διαδοχικά σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης.

* Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στον e-ΕΦΚΑ πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού δευτέρου (62ου) έτους της ηλικίας τους λαμβάνουν ποσό ίσο με τριακόσια εξήντα (360) ευρώ, εφόσον συμπληρώνουν κατά τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης, και συγκεκριμένα:

α) Τα όρια ηλικίας του Ν. 4336/2015 (Α' 94), εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές.

β) Τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτείται από τις ειδικές θεμελιωτικές διατάξεις σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης αυτοτελώς ή διαδοχικά.

γ) Τις ειδικές προϋποθέσεις που τίθενται στις ειδικές θεμελιωτικές διατάξεις, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές. Ως ειδικές προϋποθέσεις νοούνται ενδεικτικά: η ανηλικότητα του τέκνου, το πλήθος των τέκνων, η πιστοποιημένη αναπηρία συζύγου, τέκνου ή αδελφού και η συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης με βάση τις διατάξεις Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

* Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή γήρατος λόγω αναπηρίας δικαιούνται ποσό ίσο με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ, εφόσον συμπληρώνουν τις κατά περίπτωση οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν εν ισχύι γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ, που πιστοποιεί το ελάχιστο απαιτούμενο από τις σχετικές διατάξεις ποσοστό αναπηρίας και τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες παθήσεις βάσει των διατάξεων του Ν. 612/1977 (Α' 164) ή των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ποιοι δε δικαιούνται προκαταβολή

 

Από την προκαταβολή σύνταξης εξαιρούνται:

- Όσοι έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια. Αν μεταγενέστερα καλυφθεί η οφειλή, τότε η παροχή χορηγείται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση.

- Όσοι λαμβάνουν ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη οποιασδήποτε κατηγορίας.

- Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, που κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διακρατικών συμβάσεων και

- Όσοι είναι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, αλλά δικαιούνται ή λαμβάνουν την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια