Οικονομία

Αύξηση 4,8% των τιμών εκροών σε γεωργία και κτηνοτροφία

Στο 4,8% αυξήθηκε ο γενικός δείκτης τιμών εκροών στην κτηνοτροφία στον Ιούλιο του 2015, έναντι μείωσης 3,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκάμηνου Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι μείωσης 1,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη γεωργία-κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, σημείωσε μείωση 1,6%, έναντι μείωσης 3,0%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Αυγούστου 2013 - Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,0%, έναντι μείωσης 2,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Σχόλια