Οικονομία

Νέα δημοπρασία ελαιόλαδου από τον Α.Σ. Μεσαράς

Σε δημοπρασία ελαιολάδου 114 τόνων προχωρεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσαράς την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου, οπότε και θα ανοιχτούν οι προσφορές που θα έχουν κατατεθεί.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο ο Α.Σ. (πρώην ΕΑΣ) Μεσαράς είχε ανακοινώσει τη διενέργεια δημοπρασίας 100 τόνων ελαιολάδου, η οποία είχε συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από αγοραστές τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική αγορά, ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφάσισε ότι, λόγω και της δύσκολης περιόδου για το λάδι εκείνη την εποχή, θα έπρεπε να ακυρώσει τη δημοπρασία.

Τώρα ο Α.Σ. Μεσαράς προχωρεί σε νέα δημοπρασία προσθέτοντας 14 τόνους στην αρχική ποσότητα των 100 τόνων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσαράς, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές ελαιολάδου «σε πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για πώληση ελαιολάδου εσοδείας 2014-2015 έξτρα παρθένο στις 04/05/2015 και ώρα 20:00 (άνοιγμα προσφορών) στα γραφεία του Συνεταιρισμού στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης.

Δημοπρατούμενη ποσότητα:

* 100 τόνοι κορωνέικη (ψιλολιά), οξύτητα 0,27% δεξαμενή Δ20.

* 14 τόνοι κορωνέικη (ψιλολιά), οξύτητα 0,25% δεξαμενή Δ13.            

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να πάρουν δείγμα από τις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2892022842 και 6976767416 - 6976767411.

Οι συμμετέχοντες αγοραστές θα καταθέσουν από μία προσφορά μόνο για κάθε δεξαμενή. Η κατακύρωση θα γίνεται στον πλειοδότη σε περίπτωση που η τιμή είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.

Στην τιμή προσφοράς θα καθίσταται σαφές αν περιλαμβάνει ή όχι το ΦΠΑ 13%.

Ο πλειοδότης εντός 24 ωρών από την κατακύρωση της δημοπρασίας πρέπει να καταβάλει το 10% της αξίας του ελαιολάδου ως προκαταβολή με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού.

Η φόρτωση του ελαιολάδου θα γίνει εντός 10 ημερών το αργότερο (έως 15/05/2015) από την ημέρα της δημοπρασίας, από τις δεξαμενές Νο 20 και Ν 13 του Συνεταιρισμού στις εγκαταστάσεις του στα Καπαριανά Μοιρών με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή και η εξόφληση θα γίνει πριν την φόρτωση του ελαιολάδου με τον ίδιο τρόπο (κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Συνεταιρισμού).

Η μη τήρηση των ανωτέρω από τον αγοραστή θα σημαίνει αυτόματα την ανάκληση της κατακύρωσης και την ακύρωση της δημοπρασίας.

Μετά το πέρας των 10 ημερολογιακών ημερών και εφόσον δεν έχουν τηρηθεί και υλοποιηθεί τα παραπάνω, το ποσό της προκαταβολής  (10% του ολικού ποσού) θα καταπίπτει ως εύλογη αποζημίωση και συμφωνημένη ποινική ρήτρα υπέρ του Συνεταιρισμού.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει αποδοχή όλων των όρων της παρούσας ανακοίνωσης/προκήρυξης».

Σχόλια