Οικονομία

Μείωση 8,9% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Μείωση 8,9% παρουσίασε ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο ελληνικής και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο του 2014, έναντι μείωσης 10,5% που σημειώθηκε τον ίδιο μήνα του 2013.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης για το σύνολο του έτους παρουσίασε μείωση κατά 1,4%, έναντι μείωσης 5,9% το προηγούμενο έτος, αναφέρει η Ημερησία.

Η μείωση τον Δεκέμβριο είναι αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών Ορυχείων - Λατομείων κατά 7,5% και της μείωσης του κύκλου εργασιών των μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 9,1%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο ο δείκτης κύκλου εργασιών στην ελληνική αγορά μειώθηκε κατά 9,7% και ο δείκτης κύκλου εργασιών ξένων αγορών κατά 7,8%.

Σχόλια