Οικονομία

Προθεσμία ενστάσεων για τους παραγωγούς βιολογικής γεωργίας

Βγήκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων και των απορριπτώμενων παραγωγών της δράσης Βιολογικής Γεωργίας για την επόμενη πενταετία.

Τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν αναρτηθεί στην αρμόδια υπηρεσία (Νικ. Πλαστήρα 100, 2ος Όροφος), ενώ έχουν αποσταλεί και στους Δήμους του Νομού Ηρακλείου προς θυροκόλληση.

Όσοι παραγωγοί δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την Τρίτη 4 Ιουνίου.

Σχόλια