Οικονομία

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών προβλέπει το νέο Μνημόνιο

Έμφαση στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (από τον προσεχή Νοέμβριο και μέχρι το 2016), σε στοχευμένα προγράμματα για ανέργους και στην επίσπευση των αλλαγών στο σύστημα των επικουρικών συντάξεων δίδει το νέο επικαιροποιημένο Μνημόνιο.

Μετά την εντυπωσιακή μείωση του μισθολογικού κόστους ανά εργαζόμενο κατά 7,4% (τη χρονική περίοδο 2010-2014), η τρόικα, με το δεύτερο Μνημόνιο, εστιάζει τώρα την προσοχή στην ολοκλήρωση του μηχανισμού κατώτατου μισθού, στην περικοπή του μη μισθολογικού κόστους με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες (σε βάθος τριετίας). Η μετάβαση του ενδιαφέροντος στη σφαίρα των εισφορών, των επικουρικών συντάξεων και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η παρατεταμένη ανεργία δε σημαίνει ότι δε θα συνεχιστεί και το 2013 η πτώση των μισθών. Αντιθέτως, η συνολική μείωση σε σύγκριση με το 2009 θα αγγίξει το 17,4%, ενώ το 2013 η προβλεπόμενη μείωση θα είναι 7% (-6,3% η πτώση του μοναδιαίου κόστους εργασίας) με την «ευελιξία να έχει ηπιότερη επίπτωση στη μείωση των θέσεων εργασίας», όπως επισημαίνεται, «παρόλο που τα στοιχεία (για την απασχόληση) δεν είναι ακόμη τόσο ισχυρά για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα».

Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και σε συνέχεια των «εκτενών μεταρρυθμίσεων του 2012» η κυβέρνηση δεσμεύεται στις εξής «περαιτέρω βελτιώσεις της εργατικής νομοθεσίας» και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας:

- Στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει μετά την περίοδο παγώματος των μισθών (δηλαδή μετά το 2015).

- Στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω της αφαίρεσης 3,9 ποσοστιαίων μονάδων από τις ασφαλιστικές εισφορές, από το 2014 έως και το 2016. Η νομοθεσία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο του 2013. Ενδιαμέσως (έως το Σεπτέμβριο του 2013) πρέπει να γίνουν μελέτες για τις πιθανές αλλαγές στο σύστημα των εισφορών. Οι αλλαγές θα αφορούν και επιχειρήσεις που καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές για κύρια σύνταξη σε σύγκριση με αυτές που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις που πληρώνουν ΙΚΑ.

- Στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την υπερίσχυση της τυπικότητας και της συμμόρφωσης και με την εργατική νομοθεσία. Αναφορικά με τη μείωση της ανεργίας, η τρόικα δεσμεύει την κυβέρνηση να ετοιμάσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 σχέδιο για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά. Με το ίδιο σχέδιο θα εισαχθεί (πιλοτικά) η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η σύνδεση των προγραμμάτων με τις ενεργές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης, ξεπερνώντας «την αποσπασματική προσέγγιση του παρελθόντος».

Συντάξεις

Στις συντάξεις, οι νέες δεσμεύσεις αφορούν τα εξής πεδία:

- Τις επικουρικές, για τις οποίες η κυβέρνηση οφείλει να εισαγάγει, το Σεπτέμβριο του 2013, νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα εξασφαλίζει την εξισορρόπηση εισφορών-παροχών από τον Ιούνιο του 2014 και όχι από το 2015 όπως προέβλεπε ο ασφαλιστικός νόμος.

- Την αναθεώρηση του συστήματος απονομής επικουρικών συντάξεων (έκθεση τον Ιούνιο του 2013).

- Την ολοκλήρωση ατομικών συνταξιοδοτικών μερίδων στο επικουρικό (ΕΤΕΑ) έως το Δεκέμβριο του 2013.

- Την ηλεκτρονική εγγραφή όλων των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Πηγή: kathimerini.gr

Σχόλια