Ρέθυμνο

Πώς σχολιάζει το Επιμελητήριο Ρεθύμνου το πρόγραμμα διακυβέρνησης της Ν.Δ. για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Παρατηρήσεις ως προς το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 2023-2027 της Νέας Δημοκρατίας διατυπώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Γιακουμάκης σε επιστολή του

Το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 2023-2027 απέστειλε στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Σε απάντησή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Γιακουμάκης απέστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Προς: Γραμματέα Παραγωγικών Τομέων Νέας Δημοκρατίας, κ. Άκη Μπάφα

Αξιότιμε κύριε Γραμματέα,

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση λάβαμε το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 2023-2027 της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο σε μεγάλο βαθμό αποκρυσταλλώνεται μεταξύ άλλων με σαφήνεια το ποια θα πρέπει να είναι η επιθυμητή μορφή της Ελληνικής Οικονομίας κατά την επόμενη τετραετία.

Παρακαλούμε δεχθείτε μερικές παρατηρήσεις μας επ’ αυτού του Προγράμματος, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον βασικό οδηγό για τις πολιτικές μετασχηματισμού του μοντέλου της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων. Ειδικότερα:

Κεφάλαιο Α – Παραγωγική Ελλάδα:

Θεωρούμε ως ιδιαίτερα θετικές και υποστηρικτικές προς το επιχειρείν, τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες αφορούν στην:

Ι. Σταδιακή μείωση κατά μία επιπλέον μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών και του μη μισθολογικού κόστους

ΙΙ. Σταδιακή μείωση 20% του τέλους επιτηδεύματος το 2025, 30% το 2026 και κατάργηση έως το τέλος της τετραετίας το 2027

ΙΙΙ. Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος των τεκμηρίων (μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά περίπου 30% μεσοσταθμικά) από 1/1/2025

ΙV. Την πρόβλεψη νέας διαδικασίας για την άμεση επιστροφή ΦΠΑ και

  1. V. Ως προς το σκέλος των επενδύσεων, τις δεσμεύσεις του προγράμματος για διπλασιασμό των δημόσιων επενδύσεων έως το 2030, με έμφαση και ειδική μνεία στην αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027 και 70% έως το 2030.
  2. VI. Τέλος, ιδιαίτερα θετική θεωρούμε την αναφορά στην αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 15% του ΑΕΠ με την εφαρμογή της εθνικής μας στρατηγικής για τη βιομηχανία και την εξωστρέφεια.

Συμπληρωματικά, ως προς τα ανωτέρω, πάγια θέση του Επιμελητηρίου μας την οποία επιγραμματικά αναφέρουμε, αποτελεί βεβαίως ο χρονισμός των σχετικών πολιτικών, οι οποίες θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν ως προς την υλοποίηση τους (με εμπροσθοβαρή επιμέρους μέτρα), αλλά και από την ανάγκη συμπλήρωσης τους με αντίστοιχα κίνητρα που θα εξουδετερώνουν τις τυχόν επιβαρύνσεις για την άσκηση του επιχειρείν. Αναφερόμαστε εδώ στην αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 25% μέσα στην τετραετία 2023- 27 και αντίστοιχα στην αύξηση κατώτατου μισθού, όπου, η επιβάρυνση του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις ΔΕΝ είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί από τη σταδιακή μείωση κατά μία επιπλέον μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών και του μη μισθολογικού κόστους. Συνεπώς θεωρούμε ότι απαιτείται γενναιότερη μείωση τους, είτε η παροχή άλλων σχετικών κινήτρων, με γνώμονα την ενίσχυση της απασχόλησης και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας.

Επίσης, θεωρούμε ότι η πρόβλεψη για σταδιακή μείωση 20% του τέλους επιτηδεύματος το 2025, με πρόβλεψη κατάργησης του έως το 2027, θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί, με τη δέσμευση κατάργησης του πολύ νωρίτερα, υπό την προϋπόθεση της δημοσιονομικής δυνατότητας εφαρμογής της.

Ως προς την Περιφερειακή Ανάπτυξη, θεωρούμε πολύ θετικές τις προβλέψεις του Προγράμματος για:

- Επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές επιβατών

- Αύξηση πόρων για περιφερειακά ΕΣΠΑ

- Εκπόνηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών σχεδίων για κάθε περιφέρεια της χώρας με στόχο και την άρση της απομόνωσης νησιωτικών και ορεινών περιοχών, με σημαντικά κίνητρα και ενισχύσεις

Την αναφορά σε πολιτικές για την οργανωμένη χωροθέτηση εντός επιχειρηματικών πάρκων. Επίσης, τη ρητή μνεία για την ολοκλήρωση των εμβληματικών για εμάς έργων εθνικής εμβέλειας, άμεσου ενδιαφέροντος: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι.

Κεφάλαιο Β’ - Τουρισμός/Ναυτιλία:

Σκόπιμη θεωρούμε εδώ την αναφορά μας σε ένα σημαντικότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μας (με έδρα σε Περιφέρειες όπως η Κρήτη), το οποίο δεν είναι άλλο από την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ειδικά του εισερχόμενου. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά με την αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, κάτι που θα πρέπει να εξειδικευτεί περεταίρω και να υλοποιηθεί μελλοντικά, ως άμεση κυβερνητική προτεραιότητα.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός ότι στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην ολοκλήρωση ειδικού χωροταξικού πλαισίου για Τουρισμό και σε έργα υποδομών ύψους 230 εκατ. ευρώ.

Κεφάλαιο Γ - Πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα:

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δέσμευση για την ολοκλήρωση προγράμματος αναβάθμισης ΚΕΠ, καθώς και την παροχή τεχνολογίας οπτικής ίνας σε κάθε δημόσιο και ιδιωτικό κτίριο έως το 2027. Επίσης, τη συνέχεια προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ», «Αλλάζω θερμοσίφωνα» , «Φωτοβολταïκά στέγης» και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι οι σχετικές προβλέψεις θα πρέπει να εξειδικευτούν, περιλαμβάνοντας:

- πολιτικές για τον μόνιμο και οριστικό χωροταξικό σχεδιασμό και αποτύπωση των χρήσεων γης στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων τοπικής ανάπτυξης.

- πολιτικές ενθάρρυνσης και παροχής πρόσθετων χρηματοδοτικών κινήτρων που θα αφορούν στην πράσινη επιχειρηματικότητα, που αποσπά παντού αυξανόμενα μερίδια αγοράς, αυτή δηλαδή που λειτουργεί με σεβασμό ως προς το περιβάλλον, αξιοποιώντας την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Αντίστοιχες πολιτικές και για την ψηφιακή αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μας.

Λοιπά θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος:

Είμαστε σίγουροι ότι είστε κοινωνοί και ευήκοοι αποδέκτες των προτάσεων του συνόλου της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, για μια σειρά θεμάτων όπως: της αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, με ένταξη του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, της κατά το δυνατόν επιπρόσθετης ελάφρυνσης της φορολογίας επιχειρήσεων, της αντιμετώπισης της, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτης λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην χώρα , σε προτάσεις για την επιπλέον βελτίωση καθεστώτων πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια για τις Μμε, όπως και της τροποποίησης του νομικού πλαισίου για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε την πεποίθηση ότι το σύνολο αυτών των ζητημάτων θα αντιμετωπιστεί με επάρκεια, συνέπεια και ευαισθησία από την επόμενη Ελληνική Κυβέρνηση.

Κλείνοντας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί ότι σήμερα έχει φθάσει η ώρα, για ριζικό μετασχηματισμό του μοντέλου της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό που επί πολλά χρόνια ως εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων προετοιμάζαμε και αιτούμασταν, δηλαδή την αποτελεσματικότερη χρήση κάθε ενός από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά, τεχνολογικά και οργανωτικά εργαλεία - που θα απαντούν στις ανάγκες της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, τώρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, κάτι που θα υποστηρίξουμε ένθερμα.

Ο προέδρος, Γιώργος Γιακουμάκης».

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια