Λασίθι

Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Αναλυτικά οι θέσεις προσλήψεων

Η υποβολή νέων αιτήσεων προκειμένου υποψήφιοι να δηλώσουν την προτίμησή τους για τις θέσεις του λοιπού επικουρικού, πλην γιατρών, προσωπικού ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει ως 30 Νοεμβρίου 2018 στις 12:00 μ.μ. μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή loipoepikouriko.moh.gov.gr.

Στο εγχειρίδιο της εφαρμογής περιλαμβάνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης καθώς και οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφίου, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

Οι θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου αλλά έμειναν άγονες στην προηγούμενη διαδικασία και θα καλυφθούν από τη νέα διαδικασία που ξεκινά σήμερα είναι:

3 ΤΕ νοσηλευτικής (1 για τη ΜΕΘ),

2 ΔΕ ηλεκτρολόγων,

1 ΔΕ θερμαστών,

1 ΔΕ μαγείρων,

1 ΔΕ υδραυλικών,

2 ΥΕ πλυντριών,

2 ΥΕ βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό,

1 ΥΕ λαντζιέρων

Επίσης έχει υπάρξει δέσμευση ότι εκτός από τις παραπάνω 13 θέσεις, θα εγκριθούν άλλες 15 με το νέο προϋπολογισμό, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθούν από τη διαδικασία που ξεκινά σήμερα. Οι ειδικότητες γι’ αυτές τις επιπλέον 15 θέσεις δεν έχουν καθοριστεί ακόμα.

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων έως και τις 30 Νοεμβρίου 2018 24:00. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και όσοι/όσες είχαν υποβάλλει αίτηση και κατά την πρώτη εφαρμογή των Ιούλιο του 2018 και είτε δεν έχουν τοποθετηθεί είτε έχουν διαγραφεί.

Σχόλια