Ηράκλειο

Περιφέρεια Κρήτης: Τρέχουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 12 Νοεμβρίου 2021 έως και 14 Δεκεμβρίου 2021 - Ποια είναι τα κριτήρια

Δόθηκε στην δημοσιότητα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, όπως ενημερώνει η Περειφέρεια Κρήτης.

Στόχος του υπομέτρου 6.1 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τα κριτήρια

Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.

Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.1.

Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021.

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (νεοεισερχόμενοι).

Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση του υπομέτρου, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που περιγράφονται στην πρόσκληση του υπομέτρου.

Η γεωργική εκμετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000 € στην αρχική κατάσταση.

Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021.

Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Το σύνολο της οικογενειακής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021.

Το πριμ πρώτης εγκατάστασης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. 

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 12 Νοεμβρίου 2021 έως και 14 Δεκεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του υπομέτρου 6.1 παρέχονται στα τηλέφωνα:Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ. 2813407904.Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) ΠΕ Ηρακλείου:Τηλ. : 2813407926.

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Λασιθίου:

Τηλ. : 2841340514, 2842341310 και 2843341318.

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Ρεθύμνου:

Τηλ.: 2831343807.

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Χανίων:

Τηλ. : 2821346530 &  2821346532.

Και στις ιστοσελίδες: της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr,

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) http://www.agrotikianaptixi.gr  &  http://www.minagric.gr.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια