Ηράκλειο

«Όχι» σε αιτήματα ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ από Δήμο & Περιφέρεια - Γιατί απορρίφθηκε η ένσταση

Χαμένοι στη μετάφραση...

Προβληματισμός και απορίες με φόντο τη διχογνωμία μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας και τα «όχι» σε αιτήματα ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ

Υπερβολική αυστηρότητα και προσήλωση στο “γράμμα του νόμου” από την Περιφέρεια Κρήτης; Ελλιπής προετοιμασία-ωρίμανση των αιτημάτων και των φακέλων για την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ από τους εμπλεκόμενους Δήμους; Η απλώς διάσταση απόψεων και διαφορετική ερμηνεία των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών πράξεων μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων και μια παράδοξη διχογνωμία ως προς την ιδιοκτησία-αρμοδιότητα των δρόμων;

Είναι η απορία που έρχεται εύλογα στον νου, διαπιστώνοντας κανείς ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πέσει μαζεμένα τα «όχι» της Περιφέρειας Κρήτης στα αιτήματα Δήμων για την ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων που αφορούν σε αναμορφώσεις οδών και σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

Η περίπτωση του έργου των τριών κυκλικών κόμβων του Δήμου Αγίου Νικολάου που “κόπηκε” από το ΕΣΠΑ, όπως γράψαμε αναλυτικά σε χθεσινό μας σχετικό ρεπορτάζ, δεν είναι τελικά η μοναδική, καθώς συμπίπτει με το αντίστοιχο “κόψιμο” έργου του Δήμου Ιεράπετρας.

Όπως και με τους κόμβους του Αγίου Νικολάου, ομοίως το έργο για τη βελτίωση της πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου της Ιεράπετρας απορρίφθηκε από τη διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για παρόμοιους λόγους: λόγω του ότι στην Περιφέρεια θεώρησαν ότι ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος για την υλοποίηση τέτοιου έργου, καθώς ένα μέρος του δεν είναι δημοτική οδός αλλά επαρχιακός δρόμος και άρα την αρμοδιότητα την έχει η Περιφέρεια!

Σε σκηνικό-καρμπόν μάλιστα, και στην περίπτωση του Δήμου Ιεράπετρας, απορρίφθηκε η ένσταση που υπέβαλε κατά της αρνητικής απόφασης που είχε εκδώσει ο περιφερειάρχης, όπως δηλαδή συνέβη και με την ένσταση κατά της εις βάρος του απόφασης που είχε υποβάλει ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Το πλέον εντυπωσιακό, μέσα στο σκηνικό “μπλεγμένου κουβαριού” ως προς τον χαρακτηρισμό των δρόμων, το ποιος έχει την αρμοδιότητα κ.τ.λ., είναι οι εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, αιτιάσεις και επιχειρήματα που προβάλλουν για τους ίδιους δρόμους και τα ίδια σημεία οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης! Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τα έγγραφα που έχουν επισυνάψει στις ενστάσεις τους οι δύο Δήμοι, επιχειρώντας να τεκμηριώσουν τον αποχαρακτηρισμό δρόμων, απορρίπτονται εμφατικά ως μη πράξεις απόδειξης αποχαρακτηρισμού από την πλευρά της Περιφέρειας!

Σε ό,τι αφορά την αίτηση του Δήμου Ιεράπετρας για την ένταξη χρηματοδότησης της Πράξης “Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας”, με κωδικό ΟΠΣ 5098784, στο Ε.Π. “Κρήτη 2014-2020”, το αίτημα αξιολογήθηκε αρνητικά από την Περιφέρεια Κρήτης με βάση το εξής σκεπτικό: «Δεν τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του Δήμου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του έργου. Μεγάλο μέρος του έργου υλοποιείται σε τμήμα της επαρχιακής οδού (28), Ιεράπετρας-Σητείας διά Κακής Σκάλας κ.λπ., όπως προκύπτει από το ΒΔ 8/2/1956 ΦΕΚ Α 47/1956 “Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών...”. Για την υλοποίηση του συνόλου του έργου από τον Δήμο Ιεράπετρας, απαιτείται σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση έργου σε επαρχιακές οδούς σύμφωνα με το Άρθρο 186 του N. 3852/2010.

Επίσης, δεν έχουν υποβληθεί:

  1. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του συνόλου του έργου από τον Δήμο Ιεράπετρας.
  2. Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής παρέμβασης με αποτυπωμένη την υφιστάμενη κατάσταση, τις γραμμές του σχεδίου πόλεως, τους χαρακτηρισμούς των οδών, τις γραμμές αιγιαλού και παραλίας (εφόσον έχουν καθοριστεί) κ.λπ.».

Η ένσταση του Δήμου

Στις 23/7/2021 κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης η αριθμ. 7992/15.7.2021 ένσταση του Δήμου Ιεράπετρας επί της με Α.Π. 2924/8.7.2021 απόφασης του περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα «Απόρριψη της Πράξης “Βελτίωση πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους του ανατολικού παραλιακού μετώπου Ιεράπετρας” για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020” (β’ σχετικό), με την οποία αιτείται τον επανέλεγχο της αίτησης χρηματοδότησης». Στην ένστασή του ο Δήμος Ιεράπετρας αντικρούσει τα περί μη αρμοδιότητας για την υλοποίηση του έργου και ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι, στο προϋπάρχον ρυμοτομικό σχέδιο “περί αναθεωρήσεως του σχεδίου Ιεράπετρας”, η οδός Εμμανουήλ Λαμπράκη εμφανίζεται ως οδός του σχεδίου πόλεως χωρίς να γίνεται αναφορά σε επαρχιακή οδό. Επικουρικά δε προβάλλει αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράπετρας στις οποίες η οδός Λαμπράκη αντιμετωπίζεται ως δημοτική οδός.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Γιατί απορρίφθηκε η ένσταση

Η ένσταση του Δήμου Ιεράπετρας απορρίφθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης, που αναφέρει σχετικά: «Ο χαρακτηρισμός της οδού αίρεται από τις έχουσες την αρμοδιότητα περιφερειακές ή εθνικές Αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όχι από τον Δήμο Ιεράπετρας (Δ.Σ. αυτού). Τα στοιχεία που προσκόμισε ο Δήμος Ιεράπετρας κατά την ένστασή του (το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου Ιεράπετρας με χρονολογία 1947, το με Α.Π. 207/τεύχος Α’/1947 ΦΕΚ, η με Α.Π. 15/1959 απόφαση του Δ.Σ. Ιεράπετρας, η με Α.Π. 78/1984 απόφαση του Δ.Σ. Ιεράπετρας), που αφορούν σε αποφάσεις ονοματοδοσίας, μονοδρόμησης και σχεδίου πόλης, δε συνιστούν πράξεις αποχαρακτηρισμού της οδού ως επαρχιακής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, παραμένει η απαίτηση της εκχώρησης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης στον Δήμο Ιεράπετρας, μέσω σύναψης διμερούς προγραμματικής σύμβασης, σχέδιο της οποίας υποβάλλεται κατά την υποβολή της αιτήσεως χρηματοδότησης».

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια