Ηράκλειο

Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών & «μνηστήρες» - Ποιοι «γλυκοκοιτάζουν»… το «φιλέτο»

«Ζεστό» ενδιαφέρον για το προς αξιοποίηση ακίνητο των 345 στρ. στην πρώην αμερικανική Βάση

“Γλυκοκοιτάζουν” το... “φιλέτο” στις Γούρνες Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Έλληνες αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη! Μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, εταιρείες με ισχυρή παρουσία στον χώρο του real estate και επενδυτικά funds από Ελλάδα και εξωτερικό έχουν εκφράσει δυνητικό τουλάχιστον ενδιαφέρον για το προς παραχώρηση ακίνητο των 345 στρεμμάτων μέσα στην πρώην αμερικανική Βάση των Γουρνών, που βγήκε κι επισήμως “στο σφυρί” μέσω του νέου, δεύτερου στη σειρά διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ.

Μένει να δούμε βεβαίως αν το θεωρητικό αυτό ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί στο ΤΑΙΠΕΔ προ της προκήρυξης του διαγωνισμού θα μετουσιωθεί και από υποβολή προσφορών κατά την πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών, το περίγραμμα των οποίων παρουσιάζει σήμερα η “Νέα Κρήτη”, με τελικό ορόσημο τη 15η Ιουλίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών από τους υποψήφιους επενδυτές.

Ποιοι προβάλλουν όμως ως υποψήφιοι επενδυτές για το προς αξιοποίηση ακίνητο και για επενδύσεις που συνδυάζουν τουριστικές υποδομές, εμπορικές εγκαταστάσεις, αλλά και (προαιρετικά) καζίνο στις Γούρνες;

Με βάση το pre-marketing για το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ στην Κρήτη, εκδήλωσαν αρχικό ενδιαφέρον αρκετοί επίδοξοι “μνηστήρες”. Και δη ισχυροί “μνηστήρες”.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκφράσει ο γνωστός ελληνικός όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έχει αναλάβει να κατασκευάσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, ενώ συγκαταλέγεται στους ενδιαφερόμενους και για το μεγάλο οδικό έργο του νέου ΒΟΑΚ. Επίσης, ο ισχυρός στον χώρο του παγκόσμιου real estate πολυεθνικός όμιλος της HINES, που έχει προχωρήσει σε ηχηρά deal και στον ξενοδοχειακό χάρτη της Κρήτης. Στους “μνηστήρες” συγκαταλέγεται ακόμα η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand Real Estate, με επικεφαλής τον Δημήτρη Ανδριόπουλο. Πρόκειται για Πατρινό στην καταγωγή επιχειρηματία, γνωστό από την εμπλοκή του σε πολλές επιχειρηματικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες (με σημεία αναφοράς μάλιστα μεγάλες αθλητικές υποδομές, όπως το γήπεδο “Καραϊσκάκη” του Ολυμπιακού, αλλά και το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, που χτίζεται τώρα).

Ενδιαφέρον για το επενδυτικό πρότζεκτ στις Γούρνες έχει επιδείξει ισραηλινό fund, εκπρόσωποι του οποίου έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη και έχουν επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις στην πρώην αμερικανική Βάση.

Προκαταρκτικό, δυνητικό ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει, επίσης, η γνωστή στον χώρο των ακινήτων εγχώρια εταιρεία Grivalia, αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη.

Φυσικά όλα αυτά στη θεωρία, διότι είναι άγνωστο πόσοι και ποιοι θα μπουν όντως στο “παιχνίδι” και θα φτάσουν στην τελική ευθεία με υποβολή δεσμευτικής προσφοράς, σε 5 μήνες από σήμερα...

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες

Ποιο είναι όμως το προφίλ του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ, ποιες οι διαγωνιστικές διαδικασίες και τα επόμενα βήματα; Η “Νέα Κρήτη” παρουσιάζει σήμερα το συνοπτικό διαγωνιστικό περίγραμμα με βάση την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ για το προς αξιοποίηση ακίνητο των 345 στρεμμάτων εντός της πρώην αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες.

«Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το Ταμείο επιθυμεί να αξιοποιήσει το ακίνητο και να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση αυτή. Πρόθεση του Ταμείου είναι να διατηρήσει στο πλαίσιο του διαγωνισμού υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ανοικτού, πραγματικού και ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση μεταξύ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Το Ταμείο θα συστήσει την εταιρεία και θα μεταβιβάσει στον πλειοδότη το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με αντάλλαγμα την καταβολή από τον πλειοδότη του οικονομικού ανταλλάγματος σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ, σύμφωνα με τον νόμο και των τυχόν άλλων σχετικών αιρέσεων που θα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών.

Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ταμείου, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον πλειοδότη, το Ταμείο δύναται να συστήσει αντί μίας, δύο ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες θα εισφέρει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επί του τμήματος του ακινήτου που συμπίπτει με τη Ζώνη Ι ΕΣΧΑΔΑ και επί του τμήματος του ακινήτου που συμπίπτει με τη Ζώνη ΙΙ ΕΣΧΑΔΑ αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο θα συνάψει με τον πλειοδότη μία ή περισσότερες Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών για τη μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης εκ των ως άνω ανωνύμων εταιρειών. Σε περίπτωση χωριστών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών, το αντάλλαγμα εκάστης θα επιμεριστεί ανάλογα με την αξία κάθε εισφερόμενου τμήματος, σύμφωνα με την αποτίμηση που θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του  Νόμου 3986/2011, ενώ στο σύνολό τους τα ανταλλάγματα θα πρέπει να είναι ίσα προς το οικονομικό αντάλλαγμα», αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνισμού

Στην προκήρυξη παρατίθενται τα αναλυτικά χρονοδιαγράμματα ως προς την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, τα οποία έχουν ως εξής:

* 17/02/2021: Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας - Ανάρτηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.hradf.com) - Έναρξη λειτουργίας VDR.

* Έως και 26/03/2021 ανάρτηση Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.

* 14/05/2021: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.

* Έως και 14/06/2021 ανάρτηση του Τελικού Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών στο VDR.

* 25/06/2021: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος για επίσκεψη στο ακίνητο.

* 07/07/2021: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον διαγωνισμό.

* 15/07/2021: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια