Ηράκλειο

Κτηματογράφηση: Τι ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου.

Το σημαντικό θέμα της κτηματογράφησης αναφορικά με την προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγράφων του Κτηματολογίου Ηρακλείου, θίγει με επιστολή του προς τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου.

Την επιστολή την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου  κ. Αρης Ροζάκης  και η οποία κοινοποιείται μεταξύ άλλων και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητείται η οριστική επίλυση του θέματος.

Μάλιστα στην επιστολή του ο Σύλλογος αποστέλλει και σχετικό υπόμνημα ιστορικού κτηματογράφησης και προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγράφων του ΚΓΗ.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε την 31η-12-2020 λήγει η προθεσμία διόρθωσης πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση του ν. 3481/2006. Η προθεσμία αφορά στην άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής από πολίτες που το δικαίωμά τους προσβάλλεται λόγω ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, η παρέλευση δε της προθεσμίας θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών, παράγοντας αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερόμενων ως δικαιούχων.

Δεδομένου ότι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση του ν. 3481/2006 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή η 2-12-2010), η αποκλειστική προθεσμία για την διόρθωση των πρώτων εγγραφών, καθοριζόταν σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2β ν. 2664/1998, όπως ίσχυε, ήταν δεκαέξι (16) έτη, ήτοι για το μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου θα συμπληρωνόταν την 2-12-2026 (σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 1 Ν.4585/2018, ΦΕΚ Α 216/24.12.2018, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο έκτο παρ.1β της από 27.6.2019 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 106/27.6.2019).

Κατά το παρελθόν ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας ότι οι παλαιότερες κτηματογραφήσεις έχρηζαν μεγαλύτερης προθεσμίας δεδομένων των πολλών σφαλμάτων της διαδικασίας τους, ελάμβανε πάντα υπ’ όψιν του και την εκκίνηση της προθεσμίας αυτής και τον πραγματικό χρόνο που διατέθηκε στους πολίτες για τη διάσωση της περιουσίας τους από τις επιπτώσεις του αμάχητου (ελεγχόμενης συνταγματικότητας) τεκμηρίου υπέρ του φερόμενου ως δικαιούχου, για αυτό και για τις υπόλοιπες περιοχές (πλην Ηρακλείου) η σχετική προθεσμία παρατάθηκε επανειλημμένα με σχετικές νομοθετικές προβλέψεις (αφού είχαν αρχίσει την λειτουργία τους ακόμη και 5 ολόκληρα έτη νωρίτερα από τον Δήμο Ηρακλείου) και ουδέποτε συντμήθηκε.

Εντούτοις, παντελώς αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα την 9-8-2019 - με το άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134/9.8.2019) - η προθεσμία διόρθωσης πρώτων εγγραφών ορίστηκε και για το Ηράκλειο ότι λήγει την 31-12-2020 (!).

Πρόκειται περί προδήλως εσφαλμένης νομοθέτησης. Ενώ επιχειρήθηκε η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές όπου αυτή έχει ήδη εκπνεύσει ή επρόκειτο σύντομα να συμπληρωθεί, προκλήθηκε τελικώς η σύντμηση κατά έξι (6) χρόνια της προθεσμίας που αφορούσε την κτηματογραφημένη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή μίας περιοχής που όχι μόνον δεν έχρηζε τέτοιας παρέμβασης, αλλά αντιθέτως αντιμετωπίζει εγγενή προβλήματα που οφείλονται τόσο στην εν γένει προβληματική διαδικασία κτηματογράφησής της (αναξιόπιστη νομικά και τοπογραφικά αποτύπωση των σχετικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, εσφαλμένες ή ανακριβείς που χρήζουν διορθώσεως), όσο και στην ιδιάζουσα δυσχέρεια των νομικών και πολεοδομικών ζητημάτων που παρουσιάζει ως προς τα ακίνητα της. Αναλυτική παράθεση των σχετικών ζητημάτων αναπτύσσεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόμνημα.

Σημειώνουμε ότι εάν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές δεν διορθωθούν εντός της νόμιμης προθεσμίας, τότε, κατ’ άρθρο 7 ν. 2664/1998, θα καταστούν οριστικές και θα παραγάγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ του φερόμενου ως δικαιούχου, με αποτέλεσμα να απωλέσουν χιλιάδες πολίτες του Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου όπως και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο, τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Οι αντίθετες, ως προς αυτό το συντριπτικό για τα δικαιώματα τεκμήριο, δήθεν καθησυχαστικές αναφορές αρμοδίων προσώπων περί μέτρων προστασίας της ιδιοκτησίας και μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, δια της ασκήσεως στη συνέχεια δικαστικών ενοχικών αξιώσεων (δηλαδή μετά την οριστική αποξένωση του ιδιοκτήτη του από το εμπράγματο δικαίωμα του), υποδηλώνουν παντελή άγνοια των νομικών συνεπειών άλλως αδικαιολόγητη ελαφρότητα ως προς τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης.

Προκειμένου να μην καταλείπεται οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς τις θέσεις μας επί του θέματος οι οποίες, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, διερμηνεύουν και τις απόψεις των πολιτών του Δήμου Ηρακλείου αλλά και όσων διαθέτουν εμπράγματα δικαιώματα στην κτηματογραφημένη περιοχή,  δηλώνουμε ότι:

  1. Η μόνη περιοχή της χώρας που υφίσταται τέτοιας μορφής ανισότητα είναι αυτή του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, καθώς παρά το ότι αντιμετωπίζει δυσχερή νομικά ζητήματα έχει υποστεί ακατανόητη σύντμηση της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών κατά έξι (6) έτη. Οι δικαιούχοι εμπραγμάτων δικαιωμάτων θα έχουν το μικρότερο χρόνο από όλους τους δικαιούχους εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων ευρισκόμενων σε κτηματογραφημένες περιοχές (συνολικά 10 έτη) για την διόρθωση των πλέον προβληματικών κτηματογραφικών βιβλίων της Επικράτειας. Η επαναφορά της προθεσμίας (στην 2-12-2026) για το Ηράκλειο, ουδεμία απολύτως βλάβη προκαλεί στους δικαιούχους που έχουν ολοκληρώσει την ορθή εγγραφή των δικαιωμάτων τους, αφού αυτοί ουδέν στερούνται ως προς την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας τους, αντιθέτως αποκαθιστάται η τρωθείσα εύλογη εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Πολιτεία.
  2. Ο χρόνος που απομένει όπως και οιαδήποτε απόφαση παράτασης που θα υπολείπεται της 16ετούς προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, μετά βεβαιότητας δεν επαρκεί, θα οδηγήσει δε στην οριστική και ανεπανόρθωτη βλάβη της ιδιωτικής περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και του Δημοσίου, χωρίς ευθύνη τους.
  3. Ο αιφνιδιασμός των πολιτών είναι πλήρης (καθώς μάλιστα οι περισσότεροι είχαν ήδη λάβει και έχουν στα χέρια τους κτηματολογικά φύλλα που αναφέρουν την προθεσμία των 16 ετών). Σημειωτέον, επίσης, ότι με δεδομένη την λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων την 30-9-2020, το σύνολο σχεδόν του δυναμικού των μηχανικών εργάστηκε κατά προτεραιότητα, αν όχι αποκλειστικά, πάνω στην ολοκλήρωση των σχετικών δηλώσεων, η συντριπτική δε, μερίδα των πολιτών κατηύθυναν εκεί την προσπάθεια τους και τους διαθέσιμους πόρους τους.
  4. Σε όλα τα παραπάνω έχει έρθει να προστεθεί η πανδημία του Covid -19 που δημιουργεί περαιτέρω προσκόμματα και στην λειτουργία των δικαστηρίων, αλλά και στην άσκηση των αγωγών από πολίτες σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η προετοιμασία και ολοκλήρωση μίας κτηματολογικής αγωγής απαιτεί υψηλά κόστη αφού προϋποθέτει συνεργασία δικηγόρου και μηχανικού, αλλά και συμβολαιογράφου ενίοτε, όπως και προετοιμασία τοπογραφικών και δικογράφων υψηλής τεχνικής και νομικής δυσκολίας και συχνά επιδόσεις σε δεκάδες εναγόμενους ανά την επικράτεια και το εξωτερικό καθώς και διορθώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων. Επιπλέον, στην διαδικασία διόρθωσης εμπλέκονται, ταυτόχρονα πέραν του Κ.Γ. Ηρακλείου, πλείστες υπηρεσίες (Δικαστικές Αρχές, Πολεοδομία, Δ.Ο.Υ., Υποθηκοφυλακείο, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Κτηματική Υπηρεσία, Τοπογραφική Υπηρεσία, Ν.Σ.Κ.), οι οποίες το τελευταίο έτος σαφώς υπολειτουργούν με αποτέλεσμα να εντείνονται ακόμη περισσότερο οι καθυστερήσεις.
  5. Δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής ότι όλα τα παραπάνω απειλούν αναίτια την ιδιωτική περιουσία, για την οποία άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί και καταβάλλει επανειλημμένα φόρους, στο πλαίσιο μίας διαδικασίας μεταβολής του εθνικού συστήματος καταγραφής και εξασφάλισης της ακίνητης περιουσίας από προσωποκεντρικό σε κτηματοκεντρικό, μίας μεταβολής που ναι μεν είναι επιβεβλημένη, αλλά κατά την διάρκεια της οποίας ουδείς δικαιούται να αποδέχεται αβασάνιστα την βλάβη αυτής της περιουσίας, μέχρι του σημείου απώλειας της.

Κατόπιν αυτών σας καλούμε να επιληφθείτε προσωπικώς της οριστικής επίλυσης του ζητήματος, αποκαθιστώντας νομοθετικά τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, συνεπώς της προστασίας της ακίνητης περιουσίας και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των πραγματικών δικαιούχων τους στο Δήμο Ηρακλείου, ορίζοντας εκ νέου τη διάρκειά της στα δεκαέξι (16) έτη, όπως αυτή προβλεπόταν στον νόμο πριν την επέλευση της ανωτέρω νομοθετικής αστοχίας.

(Κεντρική Φωτογραφία Αρχείου Shutterstock)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια