Ηράκλειο

Δήμος Χερσονήσου: «Ίδιες εργασίες τη μια στιγμή κοστολογούνται με 200 χιλιάδες € και την άλλη με 300 χιλιάδες €»

Επιμένει η δημοτική αρχή Χερσονήσου και δεσμεύει το Δήμο με υπέρογκα ποσά

Γράφει η Δημοτική παράταξη «Δύναμη Δημιουργίας στο Δήμο Χερσονήσου»

Όπως μας ενημερώνει η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, η διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης Αποκομιδής Απορριμμάτων διάρκειας πέντε ετών, μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του μόνιμου επί σειρά ετών εργολάβου, ολοκληρώνεται. Απαιτούνται ακόμη ελάχιστα, όπως είναι η έκδοση της εγγυητικής επιστολής που ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει. Μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στη σύναψη νέας εργολαβίας, μικρής διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής για όσο διάστημα απαιτηθεί, από την 1η Ιουνίου και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η προηγούμενη σύμβαση. Και η νέα αυτή σύμβαση αποκαλύπτει συγκλονιστικές λεπτομέρειες.

Όπως και άλλη φορά έχουμε τονίσει, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου με μελέτη η οποία συντάχθηκε τον Νοέμβρη του 2019, προχώρησε στη διεξαγωγή διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχε ένας και μόνο εργολάβος και αποφάσισε την ανάθεση σε αυτόν της υπηρεσίας αποκομιδής έναντι 3,850,000 ευρώ το χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Επειδή η συγκεκριμένη μελέτη συντάχθηκε προ πανδημίας, συνεπώς με παραδοχές και δεδομένα εντελώς διαφορετικά από αυτά που σήμερα ισχύουν στην χώρα μας και ειδικότερα στην περιοχή μας αλλά και από αυτά που θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα ή και τα επόμενα χρόνια, προτείναμε στην δημοτική αρχή να σταματήσει τον διαγωνισμό και να συντάξει νέα μελέτη η οποία θα παίρνει υπόψη της τα όσα σήμερα ζούμε, την πιθανολογούμενη από όλους ύφεση που θα ακολουθήσει. Η Δημοτική Αρχή δεν το θεώρησε χρήσιμο, αντίθετα ήρθε σε συνεννόηση με τον εργολάβο και αποφάσισαν να προσθέσουν στην σχετική σύμβαση νέο όρο, σύμφωνα με τον οποίο εφόσον διαπιστώνεται από κοινού ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν υπάρχει η ανάγκη εκτέλεσης κάποιων εργασιών, αυτές δεν θα εκτελούνται και από το οικονομικό αντάλλαγμα θα περικόπτεται το μισθολογικό κόστος καθώς και τα κόστη καυσίμων των οχημάτων που αντιστοιχούν στις εργασίες αυτές. Με επιχειρήματα, σε συνεχείς συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και όχι μόνο, μάταια προσπαθήσαμε να πείσουμε το Δήμαρχο κ. Σέγκο και την δημοτική του ομάδα ότι η πρόβλεψη αυτή υπέρ των συμφερόντων του εργολάβου και μόνο θα λειτουργήσει μελλοντικά, ενώ θα δημιουργήσει προβλήματα για το Δήμο.

Επειδή η ήδη υπάρχουσα σύμβαση ολοκληρώθηκε την 1η του Ιούνη χωρίς η νέα σύμβαση να έχει υπογραφεί ακόμη, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε τη σύναψη σύμβασης διάρκειας 30 ημερών, στηριζόμενη σε μελέτη που η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου συνέταξε και στην οποία προβλέπονται λιγότερες εργασίες από όσες προβλέπει η μελέτη των πέντε ετών, αφού προφανώς οι ανάγκες της περιοχής σήμερα είναι σαφώς λιγότερες από ότι μπορούσε να προβλέψει κάποιος προ γεγονότων πανδημίας. Για τις εργασίες αυτές, διάρκειας ενός μήνα, το προβλεπόμενο κόστος σύμφωνα με την μελέτη είναι 210,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην οποία αποφασίστηκε η μικρή αυτή σύμβαση, ζητήσαμε από το Δήμαρχο να δώσει εντολή ώστε να υπολογιστεί το κόστος των εργασιών της μικρής αυτής σύμβασης, με τα προβλεπόμενα στην τιμολόγηση με τη   μεγάλη σύμβαση. Το ίδιο αίτημα υποβάλαμε και γραπτά στο Δήμο της επόμενες ημέρες. Δυστυχώς καμία απάντηση δεν πήραμε, κανένας υπολογισμός δεν έγινε. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 2 Ιουνίου, και αφού σε σχετικό ερώτημα ο Δήμαρχος απάντησε ότι οι υπολογισμοί αυτοί θα γίνονται μελλοντικά από την υπηρεσία, παρουσιάσαμε τα αποτέλεσμα των υπολογισμών που εμείς κάναμε. Σύμφωνα με αυτούς, το κόστος των ΙΔΙΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που η μελέτη των 30 ημερών προβλέπει, αν κοστολογηθεί με όσα προβλέπονται στη μεγάλη σύμβαση με την οποία θα πληρώνεται ο εργολάβος τα επόμενα πέντε χρόνια, ξεπερνά το ποσό των 306,000 ευρώ. Τους αναλυτικούς αυτούς υπολογισμούς τους δώσαμε στο Δήμαρχο και στους αντιδημάρχου του και ζητήσαμε να τους ελέγξουν, με τη βοήθεια και της υπηρεσίας. Από τη στάση του κ. Δημάρχου σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη ημέρα αλλά και όλες τις ημέρες που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι στους υπολογισμούς μας αυτούς δεν υπάρχει κανένα απολύτως λάθος.

Σήμερα είναι γεγονός ότι, οι ίδιες ακριβώς εργασίες, που για τον μήνα Ιούνιο η μικρής διάρκειας σύμβαση κοστολογεί στις 200 χιλιάδες ευρώ, η μεγάλη σύμβαση τις κοστολογεί με 300 χιλιάδες ευρώ. Και δυστυχώς, η μεγάλη σύμβαση είναι αυτή που θα ισχύει τα επόμενα πέντε χρόνια, με αυτήν θα πληρώνονται οι εργασίες που θα γίνονται. Και το οικονομικό αυτό βάρος οι δημότες και οι κάτοικοι της περιοχής θα το επωμιστούν, αυτοί θα το πληρώνουν. Δεν θα το επωμιστεί ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, αλλά ο απλός κόσμος και οι επαγγελματίες της περιοχής.

Στα επιχειρήματα τα οποία διατυπώσαμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι οι μικρές συμβάσεις είναι υπο-κοστολογημένες για διάφορους λόγους (αλήθεια, τα 300 χιλιάρικα γίνονται 200 με υποκοστολόγηση;). Και ακόμη, διαβεβαίωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες μας και υποσχέθηκε ότι θα πράξει μελλοντικά ότι είναι δυνατόν ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που θα προκύψουν με νομοθετική ρύθμιση. Όλα τα παραπάνω είναι καταγεγραμμένα στη 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι σε κοινή χρήση στο διαδίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι όλοι οι υπολογισμοί από τους οποίους προκύπτει η διαφορά των 100 χιλιάδων ευρώ για ένα καλοκαιρινό μήνα έγιναν με τις τιμές και τις παραδοχές που οι μελέτες του δήμου χρησιμοποιούν. Πολλές φορές μέχρι σήμερα έχομε τονίσει τις ελλείψεις, τα μεθοδολογικά σφάλματα αλλά τα εξόφθαλμα λάθη τα οποία υπάρχουν στη μελέτη του Νοεμβρίου 2019, όπως είναι η κατανάλωση καυσίμων από απορριμματοφόρα για τα οποία δεν υπάρχει οδηγός να τα οδηγεί ή ο υπολογισμός του οικονομικού ανταλλάγματος χωρίς αυτό να επηρεάζεται από το παραγόμενο έργο, δηλαδή τις ποσότητες των απορριμμάτων που συλλέγονται. Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά να προχωρήσει σε μελέτη επανακαθορισμού των δρομολογίων αποκομιδής με σύγχρονα εργαλεία που θα επέφερε μεγάλη μείωση του κόστους σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία. Όλα τα παραπάνω θα επέφεραν μεγάλη μείωση του κόστους, δηλαδή μεγάλη ελάφρυνση για τους πολίτες του τόπο μας. Και αυτές οι μειώσεις είναι πέρα από την διαφορά των 100 χιλιάδων τον μήνα Ιούνιο. Δυστυχώς, η Δημοτική μας Αρχή αρνείται να τα κατανοήσει.

Η προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των ανθρώπων της περιοχής επιτάσσει την ακύρωση διαδικασιών που δρομολογήθηκαν με τις παραδοχές προ πανδημίας και τον επανακαθορισμό τους λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο κάθε λογικός άνθρωπος, αυτό πράττουν καθημερινά οι επαγγελματίες της περιοχής. Ο μοναδικός που δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεται είναι ο Δήμαρχος της περιοχής, συνεπικουρούμενος από τους στενούς του συνεργάτες. Αντί της διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο και τη λήψη των καταλληλότερων αποφάσεων με τη βοήθεια ειδικών, καταφεύγει στην «κατά μόνας» συνεννόηση με τον εργολάβο και στην υπογραφή όρου για μη εκτέλεση εργασιών μετά από κοινή απόφαση και μόνο σε καιρό πανδημίας. Όρος ο οποίος σήμερα αποδεικνύεται ότι υπέρ του εργολάβου και μόνο λειτουργεί. Και εναποθέτει τη λύση των οικονομικών προβλημάτων που σίγουρα θα έρθουν σε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση, για την οποία υπόσχεται ότι θα δουλέψει σκληρά, με τη βοήθειά μας.

Επιτακτική είναι η ανάγκη ώστε ο Δήμαρχος Χερσονήσου και οι δημοτικοί σύμβουλοι της ομάδας του να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που η υπογραφή της σύμβασης θα επιφέρει. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν δημιουργεί παράλογες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις στον εαυτό του ευελπιστώντας ότι με τη βοήθεια τρίτων θα καταφέρει να τις αποφύγει.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια