Ηράκλειο

Δήμος Μαλεβιζίου: Τι ισχύει για ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις

Νομικά ισοδύναμες με αντίστοιχες που φέρουν το γνήσιο της υπογραφής

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο συνεχούς ενημέρωσης των δημοτών με χρηστικές πληροφορίες, ενημερώνει ότι από το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020, τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου  από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πλέον, μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, μπορούν να διεκπεραιώνονται πιλοτικά από τον προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία.

Κάθε πολίτης, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς taxis, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Η εξουσιοδότηση και η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παρέχεται, από το σύστημα η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην Aρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν.

Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επιπλέον το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο. Για αξιοποίηση της Πύλης και οδηγίες χρήσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου.

Για να εκδώσετε ηλεκτρονική εξουσιοδότηση πατήστε εδώ

Για να εκδώσετε ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Κατεβάστε και από την ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου τα έντυπα μετακίνησης - Διευκρινήσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

O Δήμος Μαλεβιζίου, για τη διευκόλυνση των δημοτών και στο πλαίσιο συνεχούς τους ενημέρωσης με χρηστικές πληροφορίες, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του www.malevizi.gov.gr τις δύο Βεβαιώσεις που χρησιμοποιούνται από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις περιπτώσεις αναγκαίας κυκλοφορίας εκτός οικίας, καθώς και σχετικό πληροφοριακό υλικό. Πρόκειται για δύο διαφορετικές Βεβαιώσεις, διαθέσιμες και στο forma.gov.gr, και συγκεκριμένα:

Α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ “Α” ή αλλιώς “Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου”. Αφορά στους εργαζόμενους, έχει πάγιο χαρακτήρα και συμπληρώνεται μία φορά (εφάπαξ). Αφορά στην καθημερινή μετάβασή τους από και προς την εργασία τους.

Κατεβάστε το έντυπο «Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου» από εδώ

Β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ “Β” ή αλλιώς “Βεβαίωση κατ’ εξαίρεσιν μετακίνησης πολίτη”. Αφορά σε κάθε πολίτη που χρειάζεται να βγει από το σπίτι του για έναν από τους ακόλουθους 6 λόγους: — 1. φαρμακείο ή επίσκεψη σε γιατρό, — 2. μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, — 3. τράπεζα, — 4. κίνηση για παροχή βοήθειας, — 5. μετάβαση σε τελετή, — 6. σωματική άσκηση ή κίνηση με ζώο

Κατεβάστε το «Έντυπο Βεβαίωσης Μετακίνησης Πολιτών» από εδώ

Και τα δύο έντυπα και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμα και στο forma.gov.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

  • Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α υπογεγραμμένη από τους ίδιους με συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  • Οι καλλιεργητές πρέπει να δώσουν βεβαίωση εργοδότη σε όλους τους υπαλλήλους τους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Ο έλεγχος θα γίνεται επί των βεβαιώσεων και μόνο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ για την έγκριση μετακίνησης!

Εναλλακτικά (αντί για τη Βεβαίωση) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Ø ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ * μία απλή υπεύθυνη δήλωση σε λευκό χαρτί με το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το λόγο μετακίνησης (που να εμπίπτει στις επιτρεπόμενες κατηγορίες) και τη διεύθυνση προορισμού, συμπληρώνοντας παράλληλα ημερομηνία, ώρα και υπογραφή.

Ø ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ * αποστολή δωρεάν γραπτού μηνύματος (SMS) στο 13033, γράφοντας “1-6” (ανάλογα με τον αριθμό αιτιολογίας του λόγου μετακίνησης), πατώντας ΚΕΝΟ, και συμπληρώνοντας ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας.

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: 1: Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. 2: Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. 3: Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. 4: Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 5: Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6: Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρο

(Φωτογραφία Αρχείου)

Σχόλια