Ηράκλειο

«Πυρετός» έργων: Κλείνει και η εθνική οδός Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά - Καστέλλι

Θα εκτελεστούν έργα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων

Νέα διακοπή κυκλοφορίας ανακοινώνεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, μετά το δρόμο Γουρνών – Χερσονήσου.

Συγκεκριμένα, από αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί και για 15 ημέρες, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη νέα εθνική οδό Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά – Καστέλλι, από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Βαρβάρας έως τον Ισόπεδο Κόμβο Καστελλίου Μοιρών.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει για να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν ασφαλτικές αντιολισθηρές στρώσεις, αρμοί στα καταστρώματα των γεφυρών, η συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας.

Η διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε ωι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών, ενώ για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού Αγία Βαρβάρα – Άγιοι Δέκα - Μοίρες, όπως διεξαγόταν και πριν τη παράδοση σε χρήση του νέου τμήματος στην κυκλοφορία.

«Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την με αρ. 2440/09-07-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, και την υπ’ αριθμ. 2501/1/348-λβ/11-07-2019 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσουν από 12/07/2019 και για δεκαπέντε (15) μέρες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την τοποθετημένη κατακόρυφη και οριζόντια εργοταξιακή σήμανση» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σχόλια