Ηράκλειο

Πρόεδρος ξανά η Ελένη Μαράκη στο ΙΑΚΕ

Ανανεώθηκε η θητεία στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Πρόεδρος του ΙΑΚΕ επανεξελέγη η κ. Ελένη Μαράκη την περασμένη Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, οπότε και πραγματοποιήθηκαν η τακτική απολογιστική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Κατά την έναρξη των εργασιών, η πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελένη Μαράκη, παρουσιάζοντας τον απολογισμό, μίλησε για τις δράσεις του Ινστιτούτου στη χρονιά που πέρασε, καθώς επίσης αναφέρθηκε αδρομερώς στην πορεία του από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Υπενθύμισε το όραμα που οδήγησε στη σύστασή του, τις κύριες καταστατικές επιδιώξεις, την πλούσια συγκομιδή των συνεδριακών, ερευνητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την ευρεία ενεργοποίηση στελεχών και θεσμών από την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή έρευνα, την αυτοδιοίκηση και τον πολιτισμό, καθώς και τη μεγάλη προβολή και αποδοχή στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα, μέχρι το εξωτερικό.

Ακολούθησε διεξοδική παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Μανόλη Μηλάκη.

Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, ακολούθησαν τοποθετήσεις και αναφορές από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία μίλησαν για τους στόχους και τα επιτεύγματα του Ινστιτούτου στην τετραετία που πέρασε, καθώς επίσης για τη δυναμική και την προοπτική του στο μέλλον.

Πολλοί επισήμαναν ότι, μετά από μια γόνιμη τετραετή πορεία, είναι επιβεβλημένο το άνοιγμα του Ινστιτούτου στην ευρύτερη κοινωνία, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των ερευνητικών εμπειριών, θεωρητικών προτάσεων και συμπερασμάτων που αναδεικνύονται μέσα από τις δράσεις του, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τόπου.

Μετά την έγκριση του απολογισμού και τη γενική συζήτηση, ακολούθησαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Από τη διαδικασία εκλέχτηκαν:

α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο οι: 1. Μαράκη Ελένη του Παντελή, 2. Μπελαδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, 3. Ντρουμπογιάννης Χρήστος του Σταύρου, 4. Στριλιγκάς Γεώργιος του Εμμανουήλ, 5. Τζωρτζάκης Ιωάννης του Αντωνίου, 6. Αρβανίτης Χριστόφορος του Ελευθερίου και 7. Ψαλτάκη Ευγενία του Ευαγγέλου.

β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή οι: 1. Γιαμαλάκης Γρηγόρης του Εμμανουήλ, 2. Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη του Χαραλάμπους και 3. Σκουλά Ειρήνη του Νικολάου.

Κατόπιν πρόσκλησης της κ. Ελένης Μαράκη, η οποία πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες, τα εκλεγέντα μέλη συνεδρίασαν προχθές Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία του Ινστιτούτου, για τη συγκρότηση των νέων οργάνων διοίκησης, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Α. Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Πρόεδρος: Ελένη Μαράκη του Παντελή, σχολική σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Μπελαδάκης του Δημητρίου, διευθυντής 17ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
  3. Γενικός γραμματέας: Γεώργιος Στριλιγκάς του Εμμανουήλ, σχολικός σύμβουλος Θεολόγων.
  4. Ταμίας: Χρήστος Ντρουμπογιάννης του Σταύρου, διευθυντής 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
  5. Γραμματέας Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Έντυπου Υλικού: Χριστόφορος Αρβανίτης του Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής ΠΑΕΑΚ.
  6. Γραμματέας Οργανωτικού, Ηλεκτρονικής Δικτύωσης και Επικοινωνίας: Ιωάννης Τζωρτζάκης του Αντωνίου, σχολικός σύμβουλος Μηχανικών.
  7. Γραμματέας Καινοτόμων Προγραμμάτων, Διεθνών Συμπράξεων και Ανταλλαγών: Ευγενία Ψαλτάκη του Ευαγγέλου, νηπιαγωγός, προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Β. Ελεγκτική Επιτροπή:

  1. Πρόεδρος: Γρηγόρης Γιαμαλάκης του Εμμανουήλ, διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα.
  2. Αντιπρόεδρος: Τερψιχόρη Βαρδιάμπαση του Χαραλάμπους, διευθύντρια 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
  3. Γραμματέας: Ειρήνη Σκουλά του Νικολάου, υποδιευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Γουρνών.

Σχόλια