Κρήτη

Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Όλες οι θέσεις στην Κρήτη

Δείτε τη λίστα με τις θέσεις για δασκάλους και καθηγητές στην Κρήτη

Σε προσλήψεις αναπληρωτών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Ειδικότερα, από τις 08 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2020, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης, που είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση για πρόσληψή τους στο πλαίσιο της αριθμ. 133081/Ε1/28-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) πρόσκλησης, θα έχουν τη δυνατότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής», να δηλώσουν ηλεκτρονικά, ΕΔΩ, συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Όπως αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση του Υπουργείου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα. Οι εν λόγω εκπ/κοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολείων για πρόσληψη με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.

α2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου. Ειδικότερα, οι εν λόγω εκπ/κοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν αποκλειστικά και μόνο: i) σχολικές μονάδες για πρόσληψη με πλήρες ωράριο της περιοχής και βαθμίδας στην οποία έχουν προσληφθεί και ii) σχολικές μονάδες με πλήρες ωράριο για το σύνολο των περιοχών του δεύτερου κλάδου (ή πίνακα πρόσληψης), στον οποίο ενδεχομένως εντάσσονται.

(β) Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους κενές σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων εμφανίζονται ανά κλάδο και ειδικότητα, περιοχή, βαθμίδα και δομή εκπ/σης στo Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

(γ) Δυνατότητα επιλογής σχολικών μονάδων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για όσες σχολικές μονάδες (δομών Γενικής Εκπ/σης) ανήκουν στις περιοχές προτίμησης που έχει δηλώσει στην αίτηση (Γενικής Εκπ/σης) ο υποψήφιος. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι δυνατότητα επιλογής σχολικών μονάδων ΔΥΕΠ έχουν μόνο οι υποψήφιοι Γενικής Εκπ/σης οι οποίοι έχουν επιλεγμένο το πεδίο «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων» στην αίτησή τους.

(δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων.

(ε) Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η δυνατότητα απενεργοποίησης των αιτήσεων Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης μέσα από τον ηλεκτρονικό φάκελο και ο υποψήφιος οφείλει, εφόσον επιθυμεί να προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια, να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (κλάδοι Α/θμιας) και Β΄ (κλάδοι Β/θμιας) της Δ/νσης Διορισμών - Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

(στ) Η δήλωση/υποβολή διαθεσιμότητας (από την πλευρά του υποψηφίου) για πρόσληψη σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν σχολικές μονάδες, ο υποψήφιος δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη σε αυτές, ακόμα και αν έχει δηλώσει τις περιοχές προτίμησης στις οποίες αυτές ανήκουν.

(ζ) Επισημαίνεται ότι στην εξαιρετική περίπτωση που αποδεικνύεται τελικώς ότι δεν υφίσταται η προκηρυχθείσα ανάγκη (π.χ. μη προγραμματισμένη επιστροφή εκπ/κού από άδεια), δεν θα διενεργείται  [3] πρόσληψη αναπληρωτή στο κατά περίπτωση λειτουργικό/ά κενό/ά σε σχολικές μονάδες από τις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών ΕΔΩ.

Δείτε τις θέσεις για την Κρήτη:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΕ02

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Μειωμένο

Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου (4ω),

Γυμνάσιο Παλαιόχωρας (11ω)

ΠΕ02

Μ.Ν.Α.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (7ω),

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (16ω)

ΠΕ02

Μ.Ν.Α.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (23ω)

ΠΕ02

Μ.Ν.Α.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (16ω), ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (7ω)

ΠΕ02

ΤΥ-ΖΕΠ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μειωμένο

12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (15ω)

ΠΕ02

ΤΥ-ΖΕΠ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μειωμένο

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ (15ω)

ΠΕ02

ΤΥ-ΖΕΠ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μειωμένο

10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15ω)

ΠΕ02

ΤΥ-ΖΕΠ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μειωμένο

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (15ω)

ΠΕ02

ΤΥ-ΖΕΠ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

Μειωμένο

1ο Γυμνάσιο Χανίων (15ω)

ΠΕ03

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Μειωμένο

Γυμνάσιο Βάμου - "Λαμπράκειο" (12ω), ΕΠΑΛ Βρυσών (3ω)

ΠΕ03

Μ.Ν.Α.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ (23ω)

ΠΕ04.01

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Πλήρες

Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας (18ω),

Γυμνάσιο Παλαιόχωρας (5ω)

ΠΕ06

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΓΟΥΡΝΩΝ (24ω)

 

ΠΕ06

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ (17ω),

Δ.Σ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ (7ω)

ΠΕ07

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

Μειωμένο

 

1o Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ (4ω),

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΩΝ (4ω),

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ (4ω),

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ (2ω),

ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (1ω)

ΠΕ11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (24ω)

ΠΕ11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ (7ω)

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ (24ω)

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΖΑΡΟΥ (24ω)

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ (24ω)

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (24ω)

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ, ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (24ω)

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ (24ω)

ΠΕ70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΒΡΥΣΩΝ (24ω)

ΠΕ79.01

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

1o Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ (11ω),

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ (4ω),

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ (5ω),

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΤΡΙΘΕΣΙΟ Δ.Σ.

ΠΛΑΤΑΝΟΥ (4ω)

ΠΕ79.01

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΑΣΚΥΦΟΥ (6ω),

Δ.Σ. ΒΟΥΒΑ (6ω),

Δ.Σ. ΒΡΥΣΩΝ (9ω),

Δ.Σ. ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ (3ω)

ΠΕ79.01

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (4ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (4ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ

(4ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΑΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (3ω)

ΠΕ80

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Μειωμένο

Γενικό Λύκειο Παλαιόχωρας (11ω), Γυμνάσιο Παλαιόχωρας (4ω)

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ (21ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

(2ω)

 

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (14ω),

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ (6ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (3ω)

ΠΕ82

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (16ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ -

ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ (7ω)

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

26ο 12/Θ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (12ω),

30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. (12ω)

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

1ο Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΠΡΩΤΟ Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ (9ω),

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (15ω)

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ.

ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ (5ω),

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΕΞΑΘΕΣΙΟ Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (12ω),

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΓΩΝΙΑΣ - ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Δ.Σ. ΓΩΝΙΑΣ (7ω)

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.)

Πλήρες

Δ.Σ. ΑΣΚΥΦΟΥ (4ω),

Δ.Σ. ΒΟΥΒΑ (6ω),

Δ.Σ. ΒΡΥΣΩΝ (10ω),

Δ.Σ. ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΥ (4ω)

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

Μειωμένο

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2ω),

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (4ω),

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (2ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ (3ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ (4ω)

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

Μειωμένο

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (2ω),

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (9ω),

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (2ω)

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Μειωμένο

Γενικό Λύκειο Χώρας Σφακίων (9ω),

Γυμνάσιο Χώρας Σφακίων (3ω),

Εσπερινό Γυμνάσιο Χανίων (3ω)

 

ΠΕ86

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Μειωμένο

Γενικό Λύκειο Κισσάμου (5ω),

Γυμνάσιο Παλαιόχωρας (10ω)

ΠΕ87.02

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Πλήρες

ΕΠΑ.Λ. Καντάνου (23ω)

ΠΕ87.02

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Μειωμένο

ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου (10ω)

ΠΕ87.03

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (23ω)

ΠΕ87.04

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

Πλήρες

ΕΠΑΛ Κισάμου (23ω)

ΠΕ87.09

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (23ω)

ΠΕ88.05

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

Πλήρες

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(6ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (3ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (6ω),

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (4ω)

ΠΕ91.01

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

2ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ (10ω),

1ο Δ.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (6ω

 

ΠΕ91.01

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

3ο Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ (8ω),

4ο Δ.Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ (7ω),

Δ.Σ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ (5ω),

Δ.Σ. ΣΦΑΚΑΣ (4ω)

ΠΕ91.01

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.)

Πλήρες

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΩΝ (4ω),

Δ.Σ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ (14ω), ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΙΝΕΣ - ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΠΡΙΝΕ (6ω)

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση ΕΔΩ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια