Κρήτη

Πόσο καθαρό είναι το νερό που καταλήγει στις βρύσες μας;

Ελέγχους για το νερό ανακοίνωσε η Περιφέρεια

Το νερό μπαίνει πλέον στο... αυλάκι για ένα σημαντικό εγχείρημα που αφορά στον διαρκή ποιοτικό έλεγχο του νερού που καταλήγει στις βρύσες των Κρητικών μέσω οργανωμένου πλαισίου ελέγχων, δειγματοληπτικών μετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων.

Χθες, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη στο Ε.Π. “Κρήτη 2014-2020” του έργου “Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης”.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 234.506 ευρώ και ο ανάδοχος είναι η κοινοπραξία εταιρειών “Διαλυνάς Α.Ε. - Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.”.

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας ρυπογόνων για τα νερά δραστηριοτήτων (σημειακές πηγές ρύπανσης), όπως ΕΕΛ, ελαιουργεία και τυροκομεία, και λοιπών ρυπογόνων δραστηριοτήτων, παρακολούθηση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της υλοποίησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, καθώς και της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα Πρόγραμμα Ποιοτικής Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες περιοχές δειγματοληψίας, τη διενέργεια δειγματοληψιών σε τακτά χρονικά διαστήματα και τη διενέργεια μετρήσεων συγκεκριμένων φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων.

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αξιολογηθεί η επιβάρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τις σημειακές ανθρωπογενείς εν δυνάμει πηγές ρύπανσης, που αποτελούν τα σημεία επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, υγρών αποβλήτων ελαιουργείων και τυροκομείων, καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων κατά περίπτωση.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Ποιοτικής Παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθούν για την εντατικοποίηση των ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων και τη στόχευσή τους στις περιοχές εκείνες που παρουσιάζουν ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων.

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων στην περίπτωση καταγγελιών ή έκτακτων αναγκών με την πραγματοποίηση κατάλληλων δειγματοληψιών και μετρήσεων ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε ρυπογόνου δραστηριότητας.

 

 

Σχόλια