Κρήτη

Με δύο «γραμμές» για τον «Κλεισθένη» οι δήμαρχοι

Με βασικό θέμα το αυριανό δεύτερο κοινό συνέδριο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)-Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αλλά και με δύο διαφορετικές “γραμμές” δημάρχων για τον “Κλεισθένη 1” η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ, ενώ συνεδριάζει αντίστοιχα και το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ.

Το δεύτερο κοινό συνέδριο ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί στο ξενοδοχείο “Divani Caravel”, με ώρα έναρξης 10 π.μ. Ενόψει του κοινού συνεδρίου λοιπόν, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ συνεδριάζουν στις 11 σήμερα το πρωί, ώστε να καθορίσουν την τελική στάση τους, που πάντως δεν προβλέπεται... ομόθυμη.

Στη περίπτωση των δημάρχων, μάλιστα, είναι εμφανές πλέον ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές “γραμμές” ή τάσεις. Υπάρχει μία “γραμμή” της πλήρους ευθυγράμμισης με το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, το οποίο, θυμίζουμε, έσπευσε προ ημερών να απορρίψει συνολικά το νομοσχέδιο του “Κλεισθένη 1”, και να ζητήσει απόσυρση του νομοσχεδίου από το υπουργείο Εσωτερικών και έναρξη του διαλόγου από μηδενική βάση.

Η δεύτερη γραμμή, στην οποία εντάσσονται και οι δήμαρχοι της Κρήτης, με βάση την πρόσφατη απόφαση της ΠΕΔ Κρήτης, είναι πιο διαλλακτική. Εκφράζει σοβαρές ενστάσεις και προβληματισμούς για τον “Κλεισθένη”, δεν απορρίπτει όμως συλλήβδην το νομοσχέδιο που έχει φτιάξει το ΥΠ.ΕΣ. και ζητά συνέχιση του διαλόγου ώστε να γίνουν αναγκαίες βελτιώσεις.

Σε αυτό το μοτίβο αναμένεται με ενδιαφέρον η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Το πλαίσιο πρωτοβουλιών που θα καθοριστεί κατά την έκτακτη γενική συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των ΠΕΔ όλης της χώρας, θα τεθεί υπό συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ αύριο το πρωί.

Οι εργασίες της γενικής συνέλευσης θα ανοίξουν με ομιλία του γενικού γραμματέα Συμβουλίου Δήμων & Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) Frederic Vallier. Αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, θα υπάρξουν τοποθετήσεις του δημάρχου Αθηναίων Γ. Καμίνη, των επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων της ΚΕΔΕ, των προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων (ΠΕΔ) και συνέδρων.

Ένωση Δημάρχων Κρήτης

Το δικό του σκεπτικό και απόψεις γύρω από το νομοσχέδιο του “Κλεισθένη” ανέπτυξε, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης και τέως δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Σε σχέση με το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα, ο ίδιος αναφέρει τα εξής: «Η απλή αναλογική δεν είναι ούτε πανάκεια, ούτε καταστροφή. Αποτυπώνει πάντα αυθεντικότερα τη λαϊκή βούληση και την πολιτική εντολή. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής είναι αναγκαιότητα. Προϋποθέτει, όμως, και μεταβολή των νοοτροπιών και των αντιλήψεων του πολιτικού προσωπικού. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής επιφέρει ανατροπές. Υπάρχει επομένως ανάγκη αυτές να συνοδευτούν από ευρύτερες θεσμικές μεταβολές για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα από πλευράς μηχανισμών, αλλά και πολιτικής κουλτούρας και κοινωνικής συνείδησης. Η αποδοχή του προτεινόμενου εκλογικού συστήματος δεν μπορεί να κινείται ανεξάρτητα από τη συνταγματική αποστολή του θεσμού της Τ.Α., αλλά και την αναγκαιότητα ουσιαστικής αποκέντρωσης και συνεπώς της διασφάλισης της σταθερότητας και αποτελεσματικότητας των περιφερειακών και τοπικών Αρχών. Η Τ.Α. δεν είναι σωματείο.

Η άμεση εκλογή του δημάρχου τού δίνει ισχυρή νομιμοποίηση. Το νομοσχέδιο δεν επιτρέπει στο δήμαρχο να συνθέσει μια σταθερή προγραμματική πλειοψηφία.

Ενθαρρύνεται υπερβολικά ο πολλαπλασιασμός των παρατάξεων, ενώ καθιερώνεται η απλή αναλογική εκλογής των δημοτικών συμβούλων. Το νομοσχέδιο εισάγει την πολυσταυρία στην εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (δηλαδή οιονεί πλειοψηφικό).

Στην κατεύθυνση των βελτιώσεων προτείνονται:

- Άμεση εκλογή δημάρχου (διατήρηση ισχύουσας διάταξης).

- Ορισμός Εκτελεστικής Επιτροπής από το δήμαρχο και συμμετοχή μόνο της πλειοψηφίας.

- Μεταφορά όλων εκτελεστικών και τρεχουσών αρμοδιοτήτων του Δήμου στην Εκτελεστική Επιτροπή.

- Ανάδειξη των ειδικών επιτροπών (διοικητικών) του Δημοτικού Συμβουλίου (Οικονομική, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) σε όργανα άμεσου πολιτικού ελέγχου.

- Σαφής διαχωρισμός πλειοψηφίας και μειοψηφίας.

- Σαφής αποκλεισμός της μομφής κατά του δημάρχου.

- Πρόβλεψη μηχανισμού επίλυσης προβλημάτων (στις αναπόφευκτες συγκρούσεις των οργάνων του Δήμου κατά τη λειτουργία τους)».

Ελλείψεις

Αναφορικά με το συνολικό περιεχόμενο του “Κλεισθένη”, ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης επισημαίνει τις εξής, μεταξύ άλλων, ελλείψεις:

* «Δεν οικοδομείται σύστημα διακυβέρνησης με άξονες την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και τη λογοδοσία.

* Δεν εισάγεται και ούτε προτείνεται η ριζική ανακατανομή της εξουσίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, η κατανομή αρμοδιοτήτων προς όφελος της πολυεπίπεδης Αυτοδιοίκησης και ο περιορισμός του κεντρικού κράτους σε επιτελικό και μόνο ρόλο.

* Δεν προβλέπεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος εφαρμογής της μεταρρύθμισης και η πρόβλεψη συγκεκριμένου μηχανισμού διοίκησης για την υλοποίησή του.

* Ο επόπτης ελέγχου, όπως προτείνεται, είναι βραχίονας του ΥΠ.ΕΣ. Βέβαια ούτε λόγος για ανεξάρτητη Αρχή.

* Δεν καταργείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αλλά προωθείται η υποκατάστασή της από Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.

* Ατυχής η κατηγοριοποίηση των Δήμων. Αγνοεί τα κριτήρια σύνταξης των ΟΕΥ (Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας) το 2010-2011. Μπορεί να διαμορφωθούν δυσμενή για την Αυτοδιοίκηση αποτελέσματα και ενδοαυτοδιοικητικοί ανταγωνισμοί.

* Οι δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συγκροτούν και συνδυασμό μικρής εμβέλειας ή ακόμη και τοπικούς συνδυασμούς, ανά δημοτική ενότητα. Η δυνατότητα αυτή θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τους δύο πρώτους συνδυασμούς, αφού επιτρέπει την πολυδιάσπαση και την ανάδειξη τοπικιστικών ή άλλων ομάδων που θα διεκδικήσουν εκπροσώπηση εφόσον επιτύχουν να περάσουν το δημοτικό εκλογικό μέτρο.

Αν επικρατήσουν τοπικιστικές τάσεις, τότε θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η πολυδιάσπαση στο Δημοτικό Συμβούλιο»...

 

 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια