Κρήτη

Πληρωμές λογαριασμών στη Βιάννο μέσω POS

Την δυνατότητα πληρωμής  όλων των λογαριασμών του Δήμου Βιάννου, μέσω των  «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S),  έχουν πλέον οι συναλλασσόμενοι .

Η συγκεκριμένη ενέργεια θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου αφού σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 άρθρο 43, το σχετικό τερματικό εγκαταστάθηκε ήδη και τέθηκε σε λειτουργία για όσους επιθυμούν να κάνουν τις συναλλαγές του μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής τους  κάρτας.

Σχόλια