Κρήτη

Ηράκλειο: "Η πόλη που μαθαίνει" για την UNESCO

Μέχρι την Τρίτη οι συμμετοχές στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Ηρακλείου, αναφορικά με τη συμμετοχή του Δήμου στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν».

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα υλοποιηθούν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου τις ημερομηνίες 3 έως 5 και 10 έως 12 Μαρτίου σε μη εργάσιμες ώρες.

Οι δράσεις παρέμβασης θα περιλαμβάνουν εμπλουτισμένες εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και τεχνικές συμμετοχικού σχεδιασμού, ώστε οι συμμετέχοντες να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα ως τα δομικά υλικά μιας κοινότητας που μαθαίνει, δημιουργεί και αναπτύσσεται Δια Βίου.

Με αυτό το δεδομένο, η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας προσκαλεί πολίτες, φορείς και συλλογικότητες  να  συμμετέχουν στις δράσεις παρέμβασης  που στόχο έχουν  την ενημέρωση για το δίκτυο της UNESCO, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ανάδυση καινοτόμων ιδεών και την ευαισθητοποίηση για τη δυναμική της  πολιτισμικής ταυτότητας του Ηρακλείου.

Η προσπάθεια αυτή θα ενισχύσει την  κοινωνική συνοχή  και θα συμβάλει στο σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για μια βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου.

Για την αρτιότερη διοργάνωση των δράσεων, δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου, στο email mathesis@heraklion.gr, με ονοματεπώνυμο και φορέα.

Σχόλια