Κρήτη

Πότε το Ρέθυμνο θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το νερό

Εξαίτιας αναγκαίων επισκευών από τον ΟΑΚ, την Παρασκευή 7/9/2016, στο σύστημα υδροδότησης από την Λίμνη Κουρνά λόγω αιφνίδιας βλάβης, θα παρέχεται παρέχεται μειωμένη παροχή νερού στην πόλη του Ρέθυμνου, σύμφωνα με γνωστοποίηση της ΔΕΥΑΡ.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της πόλης να ελαχιστοποιήσουν τις καταναλώσεις τους στις απολύτως αναγκαίες ποσότητες,

προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα διακοπής στην υδροδότηση των οικιών. 

Σχόλια