Κρήτη

Στη βουλή προβλήματα αγροτών κι αλιέων σήμερα της Κρήτης

Συζητείται σήμερα στη βουλή η Ερώτηση που έχει καταθέσει προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Ηρακλείου Νίκος Ηγουμενίδης αναφορικά με τη «Φόρμα 6» (χρόνος καταβολής, αριθμός, εύρος δικαιούχων), οι εκπρόθεσμες ενεργοποιήσεις και οι ενστάσεις για τα μη επιλέξιμα.

Επιπλέον, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει το ζήτημα της αλιείας και ότι οι δείκτες απασχόλησης που μπαίνουν σε πρόγραμμα αλιείας εξαιρούν για δεύτερη προγραμματική περίοδο το Νομό Ηρακλείου, ρωτώντας τα μέτρα που θα ληφθούν για την ενίσχυση της αλιείας και τη στήριξη των παράκτιων περιοχών του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης από το πρόγραμμα αλιείας.

Στην ερώτηση του ο βουλευτής αναφέρει:

Θέμα: «Αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του Νομού Ηρακλείου»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο αγροτικός κόσμος και οι αλιείς του Νομού Ηρακλείου αγωνιούν για δυο επίκαιρα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρώτον, είναι η εκκρεμότητα με το ζήτημα των ενισχύσεων. Εκκρεμεί το ζήτημα της «Φόρμας 6»,της οριστικής κατανομής δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών καιτης άμεσης και έγκαιρης καταβολής της ενίσχυσης, με κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων αγροτών,οι οποίοι συμπλήρωσαν στο παρελθόν την «Φόρμα 6»,η οποία δεν έγινε δεκτή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και αναγκαστικά προχωρούν στη διαδικασία των ενστάσεων. Επιπλέον, εκκρεμούν και απασχολούν έντονα τα καίρια αγροτικά ζητήματα των εκπρόθεσμων ενεργοποιήσεων, οι περιπτώσεις των μη επιλέξιμων, αλλά και οι ενστάσεις - διορθώσεις.

Δεύτερον, η διαπίστωση στο πλαίσιο διαβούλευσης της κοινής προκήρυξης για το Μέτρο 19 CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του άξονα προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η ΕΥΔ του ΕΠΑλΘ ορίζει ως κριτήριο αποκλεισμού ένταξης μιας περιοχής τον όρο ότι: «η απασχόληση στον κλάδο αλιεία και υδατοκαλλιέργεια προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,55%», δηλαδή κριτήριο που στερεί από το Ν. Ηρακλείου τη δυνατότητα διεκδίκησης πόρων από το ΕΠΑλΘγια δεύτερη συνεχόμενη προγραμματική περίοδο, αφού δεν καλύπτεται το ποσοστό αυτό για καμία περιοχή του Νομού.

Επειδή η σημερινή Κυβέρνηση έχει αποδείξει στη πράξη ότι είναι στο πλευρό των αγροτών και θεωρεί το ζωντανό, αγροτικό, κοινωνικό κίνημα αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Επειδή η ανάπτυξη της αλιείας και η άσκηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών προγραμμάτων αλιείας ενδιαφέρουν άμεσα τη Κρήτη και φυσικά το Νομό Ηρακλείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη «Φόρμα 6», (χρόνος καταβολής, αριθμός και εύρος δικαιούχων) και τι θα γίνει με τις εκπρόθεσμες ενεργοποιήσεις, τα μη επιλέξιμα και τις ενστάσεις-διορθώσεις που αφορούν το 2015, έτος ορισμού δικαιωμάτων;

2. Για ποιο λόγο αποκλείεται ο Νομός Ηρακλείου από το πρόγραμμα αλιείας, αφού σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο δείκτης δεν καλύπτει καμία περιοχή του Νομού και η μικρότερη περιοχή που μπορεί να εφαρμοστεί είναι περιοχή με τουλάχιστον 10.000 κατοίκους, και ποια μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της αλιείας και τη στήριξη των παράκτιων περιοχών του Νομού Ηρακλείου από το πρόγραμμα αλιείας;

O ερωτών βουλευτής

Νικόλαος Ηγουμενίδης

Σχόλια