Κρήτη

Ιδρύθηκε Ένωση Νέων Αγροτών Ηρακλείου

Νέοι αγρότες προχωρούν στην ίδρυσης μία ένωσης με την ονομασίας Ένωση Νέων Αγροτών Ηρακλείου.

Σκοπός της είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και των εν γένει συμφερόντων των νέων αγροτών - μελών της αλλά και των νέων αγροτών γενικότερα.

Μέλη της είναι αγρότες και αγρότισσες που δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Σχόλια