Κρήτη

Υπογραφή σύμβασης έργου Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και ώρα 13.30 μ.μ, στα γραφεία του Δήμου στο Γεράνι, θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή σύμβασης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά", προϋπολογισμού δημοπράτησης: 85.000,00 €, μεταξύ του δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου Κ/Ξ Θεοδοσία Κακαβελάκη, Ιωάννης Αποστολόπουλος.

To έργο αφορά εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία στον υπόγειο χώρο του δημαρχείου στο Γεράνι, καθώς και στο κτίριο του Πολιτιστικού του Δήμου στην Τ.Κ. Μάλεμε.

Η πίστωση προέρχεται από έκτακτη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 055 (2003ΣΕ05500005) και από Ιδίους Πόρους.

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν:

1) το κτίριο του Δημαρχείου στο Γεράνι και συγκεκριμένα την διαμόρφωση του υπογείου  χώρου σε χώρο αρχείου, χώρο Γεννήτριας (Η/Ζ) και αποθηκευτικό χώρο, κατασκευή εξαερισμού χώρων Λέβητα και Η/Ζ και κατασκευή φρεατίου και τοποθέτηση αντλιών στο χώρο του λεβητοστασίου

2) το κτίριο του Πολιτιστικού του Δήμου στην Τ.Κ. Μάλεμε και συγκεκριμένα την κατασκευή υγρομόνωσης στην ταράτσα του κτιρίου.

Σχόλια