Κρήτη

Κάλεσμα για συμμετοχή στο συνέδριο "Τα Κρητικά Μοιρολόγια"

Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος Ανωγείων οργανώνουν συνέδριο στ' Ανώγεια, στις 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2015, με θέμα "Τα Κρητικά Μοιρολόγια" και καλούν τους ερευνητές, τους καταγραφείς και τους μελετητές των κρητικών μοιρολογίων να λάβουν μέρος σ' αυτό.

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kostasmoutzouris@hotmail.gr .

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) και το θέμα της ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης (εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης περίπου σελίδας) θα σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Σχόλια