Κρήτη

Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο Δήμος Ηρακλείου θα προχωρήσει στη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου - τύπου Β' - για το έτος 2013.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου εμπορίου - συμπεριλαμβανομένων και καντινών - πλανόδιου ή στάσιμου σε ιδιωτικούς χώρους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα) σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα πρέπει "να προσέλθουν στο Δήμο από 14/01/2013 μέχρι και 31/01/2013, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας πλανόδιου εμπορίου θα πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειας του δήμου Ηρακλείου. Ο αριθμός των αδειών δεν θα ξεπεράσει τις 50.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810-346678 και 2810-331286 (κ. Ξυδάκη Κατερίνα, κ. Κρίθινο Κων/νο και κ. Γιαμπαζολιά Μαρία).

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (κτίριο Παλιάς Λαχαναγοράς,
λ. Σοφοκλή Βενιζέλου) και από το πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως ισχύει.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου ή με συστημένη επιστολή, στη δ/νση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202".

Σχόλια