Ελλάδα

"Ο αγιασμός των υδάτων να γίνει πράξη"

Η σπουδαιότητα που δίνεται στον αγιασμό των υδάτων έχει χάσει το νόημά της. Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, το νερό θα πάψει να αποτελεί συλλογικό αγαθό αανφέρουν οι Οικολόγοι Πράσινοι που τονίζουν:

Ο Αγιασμός των υδάτων και ο φωτισμός της κτίσεως εμπεριέχουν βαθιά οικολογικά μηνύματα. Η μεγαλοπρέπεια που δίνεται την ημέρα των Θεοφανείων αποτελεί αναγνώριση του βασικότερου στοιχείου για τη ζωή, του νερού.

Μια τέτοια μέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό δεν μπορεί να θεωρείται πλέον εξασφαλισμένο κοινωνικό αγαθό:

1.      Η Ποιότητα του νερού υποβαθμίζεται. Συμπολίτες μας καταναλώνουν νερό επιβαρυμένο με επιβλαβείς  ουσίες όπως το εξασθενές χρώμιο που βρίσκεται έως και στα εμφιαλωμένα νερά ενώ απέχουμε πολύ από την «καλή κατάσταση των υδάτων» που αποτελεί ευρωπαϊκό στόχο μέχρι το 2015

2.      Η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού θα οδηγήσει σε δυσβάσταχτο κόστος και επιδείνωση της ποιότητας.

3.      Η αυθαίρετη χρήση και η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων οδηγεί αναπόφευκτα στη λειψυδρία και στην αύξηση του κόστους για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων.

4.      Τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής - το σημαντικότερο θεσμικό μέτρο διαχείρισης νερού στην ιστορία της χώρας - περνούν «στα ψιλά» και προωθούνται χωρίς τη γνωμοδότηση των ενδιαφερομένων ενώ σε πολλές περιφέρειες δεν υπάρχουν καν προσχέδια.

5.      Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για χρηματοδότηση βασικών έργων διαχείρισης υδάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο ενώ έργα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους απαξιώνονται λόγω έλλειψης συντήρησης.

Ως  Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε ασχοληθεί σοβαρά και συστηματικά με το θέμα των υδάτων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τη σημερινή κατάσταση, προτείνουμε τρεις βασικές δέσμες μέτρων:

?      Απόρριψη της ιδιωτικοποίησης του νερού μέσω της πώλησης δημόσιων εταιριών ύδρευσης. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μία χειροπιαστή εναλλακτική πρόταση.

?      Προετοιμασία για βασικά έργα προστασίας και ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων που θα ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο και θα στηρίζονται στην πράσινη καινοτομία και θα εστιάζουν στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση νερού καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.

?      Ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας και σύσταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση για κάθε Περιφέρεια.

Σχόλια