Ελλάδα

Τηλεργασία: Εντός εικοσιτετραώρου οι δηλώσεις των εργοδοτών για το 50% του προσωπικού

Τι αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση

Στα νέα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού συγκαταλέγεται η υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% του προσωπικού στις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν τι πρέπει να κάνουν από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Μάλιστα, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση γίνεται σαφές το πρόστιμο που θα καταβληθεί σε όσους δεν ακολουθήσουν τον νόμο με την τηλεργασία.

Το μέτρο της τηλεργασίας θα ισχύει έως και τις 30 Νοεμβρίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται για το μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεων παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό, πενήντα τους εκατό επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της.

Για την ορθή τήρηση της περ. α ” οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «Δήλωση Εξ αποστάσεως Εργασίας - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ' 76).

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β , επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για το μήνα Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Για τον Νοέμβριο αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α' 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Δείτε ΕΔΩ την ΚΥΑ

(Φωτογραφία Αρχείου Unsplash)

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια