Ελλάδα

Κατά κύματα κατατίθενται οι ενστάσεις στο ΑΣΕΠ

Κάθε προηγούμενο έχουν ξεπεράσει οι ενστάσεις για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά σε 8.166 μόνιμες προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. Ήδη οι ενστάσεις προσεγγίζουν τις 6.000 (!), αριθμός που προξενεί ίλιγγο αλλά δεν είναι απρόσμενος!

Γιατί όμως αυτή η “βροχή” ενστάσεων; Οι βασικοί λόγοι είναι δύο. Από τη μια μιλάμε για ένα μεγάλο κύμα μόνιμων προσλήψεων σε δημόσιες θέσεις μετά από πολύχρονη περίοδο “παγώματος” των προσλήψεων και άρα γίνεται αναμενόμενα “σφαγή” για το ποιος θα καταφέρει τελικά να προσληφθεί στις υπηρεσίες Καθαριότητας ή στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης των Δήμων και από την άλλη μιλάμε για ένα διαγωνισμό ο οποίος, με βάση τις επιθυμίες του υπουργείου Εσωτερικών, εξελίσσεται διαδικαστικά όχι με τον καθιερωμένο, φυσιολογικό τρόπο.

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται στις υπόλοιπες προκηρύξεις προσλήψεων, έχουμε δύο πρωτοτυπίες. Η πρώτη είναι ότι προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης επιτυχόντων με βάση όχι τους οριστικούς πίνακες, αλλά με βάση τους προσωρινούς!

Η δεύτερη πρωτοτυπία είναι ότι οι προσωρινοί πίνακες βάσει των οποίων μπορούν να γίνουν προσλήψεις καταρτίστηκαν μόνο με την ηλεκτρονική δήλωση των υποψηφίων και χωρίς κανέναν προέλεγχο των δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πληθώρα παρατυπιών και λαθών. Λαθών είτε τυχαίων, είτε ακόμα και εσκεμμένων εκ μέρους των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις.
Το αποτέλεσμα είναι οι ενστάσεις να έχουν πέσει “βροχή”, όπως ομοίως και οι καταγγελίες προς το ΑΣΕΠ.

Κατά κύματα έχουν κατατεθεί οι ενστάσεις και από τους συμβασιούχους-παρατασιούχους των Δήμων, οι οποίοι καταγγέλλουν ανοιχτά ότι έμειναν εκτός νυμφώνος λόγω των πλαστών δικαιολογητικών που κατέθεσαν κάποιοι υποψήφιοι και τα οποία τους έδωσαν αρκετά μόρια ώστε να ξεπεράσουν ακόμα και την επιπλέον μοριοδότηση που ίσχυε για τους ήδη υπηρετούντες παρατασιούχους στους Δήμους.

Μάλιστα, οι ενστάσεις θα ήταν ακόμα περισσότερες εάν οι ενδιαφερόμενοι δε δυσκολεύονταν να ανοίξουν τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα λόγω προβλημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ενστάσεις αφορούν, κυρίως, συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτυχόντων των προσωρινών πινάκων, οι οποίοι - σύμφωνα με όσους υπέβαλαν ενστάσεις - δήλωσαν ότι διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα χωρίς να τα διαθέτουν πραγματικά! Για παράδειγμα, οι ενστάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, υποψήφιους ΥΕ που κατέχουν απολυτήριο Δημοτικού μετά το 1980, αλλά και άλλους τόσο ΥΕ όσο και ΔΕ που δεν έχουν εντοπιότητα.

Ειδικά με την εντοπιότητα φαίνεται ότι γίνει μεγάλο “παιχνίδι” από υποψηφίους και ένα “όργιο” παραπλανητικών στοιχείων. Όπως αναφέρει το aftodioikisi.gr, είτε από ανθρώπινο λάθος, είτε όμως σε πολλές περιπτώσεις και σκόπιμα, υποψήφιοι τσέκαραν τους κωδικούς 06 και 07 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ) της προκήρυξης 3Κ/2018 με βάση τους οποίους ένας υποψήφιος δηλώνει «μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθόριων περιοχών που επιθυμεί το διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία», που σημαίνει ότι προηγείται έναντι άλλων, ανεξαρτήτως μορίων.

Εδώ δηλαδή πολλοί υποψήφιοι δήλωσαν εντοπιότητα σε νησιά ή παραμεθόριες περιοχές, ενώ στην πραγματικότητα διαμένουν μόνιμα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, π.χ. στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, ακόμα και στην Αθήνα!

Για την απόδειξη της εντοπιότητας, με βάση τους όρους της προκήρυξης, απαιτούνται τα εξής:

- Πιστοποιητικά εντοπιότητας από τον οικείο Δήμο που αφορά την εγγραφή του υποψηφίου στα Δημοτολόγια.
- Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ ή άλλων εταιρειών τηλεφωνίας, ΕΥΑΘ, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1, όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη ΔΟΥ (πρωτότυπο και φωτοτυπία). Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος, ενώ σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λογαριασμό στο όνομά του, ως αποδεικτικό κατοικίας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από τη ΔΟΥ και απόδειξη ΔΕΚΟ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, για το Δήμο είναι απλό να ελέγξει την εντοπιότητα ενός διοριστέου και χωρίς να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα. Κι αυτό γιατί ο ίδιος ο Δήμος μπορεί να ελέγξει αν ο διοριστέος είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγιά του.

Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Δήμου το αν θα φωνάξει για δουλειά επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων ή όχι. Οι περισσότεροι δήμαρχοι, πάντως, μοιάζουν απρόθυμοι να προχωρήσουν άμεσα σε προσλήψεις με βάση τους προσωρινές πίνακες, προτιμώντας να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τα πλαστά δικαιολογητικά και τα λάθη. Μια διαδικασία βεβαίως που απαιτεί κάποιο χρόνο...

Σχόλια