Ελλάδα

Μειώνονται τα δημοτικά, αυξάνονται οι ανάγκες στην Ειδική Αγωγή

Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν 140 έναντι 138 κατά το σχολικό έτος 2014/ 2015.

Οριακή μείωση κατά μια μονάδα σημείωσαν κατά το σχολικό έτος 2015/2016 οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανήλθαν σε 290 έναντι 291 κατά το σχολικό έτος 2014/2015.

Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν 140 έναντι 138 κατά το σχολικό έτος 2014/2015.

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την έρευνα που διοργάνωσε για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ και αφορά στις στατιστικές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικά νηπιαγωγεία- ειδικά δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ειδικά γυμνάσια- ειδικά λύκεια- ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια/ΤΕΕ Α' & Β' βαθμίδας- Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΕΕΚ).

Από τα στοιχεία της ίδιας έρευνας παρατηρούνται και τα ακόλουθα:

α) Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε το σχολικό έτος 2015/2016 κατά 4,1% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 13% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το σχολικό έτος 2014/2015.

β) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσίασαν αύξηση 1,6% σε σχέση με το σχολικό έτος 2014/2015. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών, το 66,1% αποτελούσαν οι άρρενες μαθητές και το 33,9% οι θήλεις για το σχολικό έτος 2015/2016, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 65,6% και 34,4% για το έτος 2014/2015.

γ) Η επικρατέστερη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των εγγεγραμμένων μαθητών ήταν η νοητική υστέρηση σε ποσοστό 37,1% και 37,9% για τα σχολικά έτη 2015/2016 και 2014/2015 αντίστοιχα, και η αμέσως επόμενη ήταν ο αυτισμός σε ποσοστό 28,9% και 26,9% για τα έτη 2015/2016 και 2014/2015 αντίστοιχα.

δ) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2015/2016 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 2,83 μαθητές, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το σχολικό έτος 2014/2015 ήταν 1 προς 3,04.

ε) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε κατά το σχολικό έτος 2015/2016 το 35,1% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας, ενώ κατά το σχολικό έτος 2014/2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 34,8%.

Ακολούθησε η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκέντρωσε το 17,3% του σχολικού πληθυσμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας, ενώ κατά το σχολικό έτος 2014/2015 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 17,4%.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σχόλια