Ελλάδα

Δεύτερη ευκαιρία για τίτλο σπουδών δημοτικού

Από τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161,τευχ. Α΄) για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου από όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), Λ. Καλοκαιρινού 197, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 08.30 π.μ.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, στο Γιόφυρο) μέχρι και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

-Φωτοτυπία ταυτότητας

-Πιστοποιητικό γέννησης

Σχόλια