Ελλάδα

Εξοικονόμιση πόρων από τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς

"Εξοικονομούνται ετησίως 22,5 δισ. ευρώ από τους ευρωπαίους καταναλωτές και 3 δισ. ευρώ από τους προμηθευτές, λόγω της μη προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη, λόγω της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, είτε είναι συμβατική είτε ηλεκτρονική. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο 0,19% του ΑΕΠ της ΕΕ και τα οποία μπορούν να διατεθούν για πιο παραγωγικούς σκοπούς".

Αυτό ανέφερε η αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας δρ. Αθηνά Κοντογιάννη, σε εκδήλωση, σήμερα το απόγευμα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

"Η προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, είτε είναι συμβατική είτε ηλεκτρονική δεν είναι απλώς ένα ζήτημα ορθής ενσωμάτωσης και καλής εφαρμογής μιας ακόμη ευρωπαϊκής Οδηγίας και ενός Κανονισμού. Συνδέεται με την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά" είπε η ίδια.

Η Αθηνά Κοντογιάννη σημείωσε στην ομιλία της ότι η χώρα μας ήταν από τις χώρες που είχαν προηγηθεί της ευρωπαϊκής υποχρέωσης που γεννήθηκε με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, έχοντας συστήσει, ήδη από το 2004, την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», έναν ανεξάρτητο φορέα εναλλακτικής επίλυσης με τα βασικά προαπαιτούμενα της, ο οποίος παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στα μέρη, καλύπτοντας όλους τους εμπορικούς κλάδους και, ο οποίος είναι ο μόνος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που κατάφερε όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά και να αναπτυχθεί σημαντικά τα κάτι λιγότερα από 12 χρόνια λειτουργίας του.

Με την επαναλειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας από το 2014 καλύφθηκε και ο τομέας των διασυνοριακών συναλλαγών εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Το αποτέλεσμα είναι, τα 12 τελευταία χρόνια, η Αρχή να έχει καταφέρει να λύνει πάνω από 8 στις 10 καταναλωτικές διαφορές και να βλέπει τις αναφορές να αυξάνονται κάθε χρόνο και περισσότερο, απόδειξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, αλλά και των προμηθευτών.

Ακόμα, η ίδια σημείωσε ότι από τον Φεβρουάριο 2016, η Αρχή έχει προχωρήσει και στην ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, η οποία βασίζεται στη δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και βοηθά τους καταναλωτές και τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών να επιλύουν μέσω διαδικτύου διαφορές, που ανακύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές, με απλές και γρήγορες διαδικασίες και κυρίως, χωρίς την προσφυγή στο δικαστήριο. Στις πρώτες 8 υποθέσεις που διαχειρίστηκε η Αρχή, πέτυχε ποσοστό φιλικής επίλυσης 100%.

"Τα οφέλη της φιλικής εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών μπορούν να μεγιστοποιηθούν μέσα από την περαιτέρω ενημέρωση και εξοικείωση των προμηθευτών μέσω των επιμελητηρίων και των κάθε είδους συνδέσμων τους με τον θεσμό.

Αλλά και όταν οι προμηθευτές προχωρήσουν ένα ακόμη βήμα και συνδεθούν με φορέα εξωδικαστικής επίλυσης, γνωστοποιώντας εκ των προτέρων στους καταναλωτές ότι υπάγονται στις διαδικασίες συμβατικής και ηλεκτρονικής φιλικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, συνεπώς, αν υπάρξει πρόβλημα θα υπάρξει και λύση και μάλιστα γρήγορη, δίκαιη, και, στην περίπτωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή - δωρεάν. Έτσι ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τους ενθαρρύνουν να τους προτιμήσουν στις συναλλαγές τους ως αξιόπιστους αντισυμβαλλόμενους" όπως σημείωσε η Αθηνά Κοντογιάννη.

Σχόλια