Ελλάδα

Εγγραφές στο σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας Ηρακλείου (ΣΔΕ)

Οι εγγραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ξεκίνησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση εγγραφής τους κάθε Πέμπτη 9-12 π.μ. και από 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά 6-9 μ.μ.

Οι εγγραφές για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ξεκίνησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση εγγραφής τους κάθε Πέμπτη 9-12 π.μ. και από 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά 6-9 μ.μ.  Πληροφορίες στο τηλ. 2810831145 ή στην έδρα του ΣΔΕ: Συβρίτου 4 Ηράκλειο (Καμίνια 5ο ΕΠΑΛ), E-mail: sdeher@sch.gr.

? Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  απευθύνεται σε ενήλικες (18 ετών και άνω) για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την απόκτηση απολυτήριου Γυμνασίου σε 2 σχολικά έτη.

? Το πρόγραμμα σπουδών είναι ανοιχτό και ευέλικτο και οι μέθοδοι διδασκαλίας στηρίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

? Η αξιολόγηση είναι περιγραφική (χωρίς εξετάσεις) και πολλά μαθήματα γίνονται έξω από το σχολικό περιβάλλον σε χώρους πολιτισμικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά για την εγγραφή:

1. Απολυτήριο Δημοτικού (πρωτότυπο)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4. φωτογραφίες

Σχόλια